قیمت پایانی تغییر درصد
12,517 120.00 0.95

داده ها

آخرین معامله 12,750 113.00 0.89
قیمت پایانی 12,517 120.00 0.95
اولین قیمت 12,987
قیمت دیروز 12,637
بازه روز 12,987 12,201
قیمت مجاز 13,268 12,006
بازه هفته 13,700 11,905
بازه سال - -
P/E 2753740
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,000

معاملات

تعداد معاملات 991
حجم معاملات 1.959 میلیون
ارزش معاملات 24.516 میلیارد
ارزش بازار 21.905 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.843 میلیون 1.957 میلیون
حقوقی 115,200 1,338
تعداد خرید فروش
مجموع 384 291
حقیقی 381 290
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.425 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25,893 12,450 12,750 10,168 2
2 1,300 12,401 12,770 8,225 8
2 473 12,400 12,790 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65