قیمت پایانی تغییر درصد
8,181 88.00 1.06

داده ها

آخرین معامله 8,199 70.00 0.85
قیمت پایانی 8,181 88.00 1.06
اولین قیمت 7,900
قیمت دیروز 8,269
بازه روز 8,200 7,900
قیمت مجاز 8,682 7,856
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1799820
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,000

معاملات

تعداد معاملات 176
حجم معاملات 375,209
ارزش معاملات 3.041 میلیارد
ارزش بازار 14.317 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 345,609 345,609
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 88 70
حقیقی 88 70
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,619 8,190 8,199 2,000 1
1 130 8,141 8,200 9,347 4
1 230 8,140 8,250 4,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65