قیمت پایانی تغییر درصد
2,381 113.00 4.98

داده ها

آخرین معامله 2,381 113.00 4.98
قیمت پایانی 2,381 113.00 4.98
اولین قیمت 2,381
قیمت دیروز 2,268
بازه روز 2,381 2,381
قیمت مجاز 2,381 2,155
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 523820
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,000

معاملات

تعداد معاملات 52
حجم معاملات 715,941
ارزش معاملات 1.705 میلیارد
ارزش بازار 4.167 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 715,941 715,941
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 25 23
حقیقی 25 23
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
75 2.415 میلیون 2,381 2,710 1,000 1
1 2,509 2,380 2,732 704 1
1 28,964 2,345 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65