قیمت پایانی تغییر درصد
9,555 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,619 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,555 0.00 0.00
اولین قیمت 9,619
قیمت دیروز 9,555
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,801 1,631
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2102100
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.721 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
118 5.786 میلیون 9,619 0 0 0
1 5,000 9,610 0 0 0
3 1,110 9,580 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65