قیمت پایانی تغییر درصد
1,759 83.00 4.95

داده ها

آخرین معامله 1,759 83.00 4.95
قیمت پایانی 1,759 83.00 4.95
اولین قیمت 1,759
قیمت دیروز 1,676
بازه روز 1,759 1,735
قیمت مجاز 1,801 1,631
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 386980
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,000

معاملات

تعداد معاملات 228
حجم معاملات 4.672 میلیون
ارزش معاملات 8.217 میلیارد
ارزش بازار 3.078 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.271 میلیون 4.662 میلیون
حقوقی 400,930 10,000
تعداد خرید فروش
مجموع 44 99
حقیقی 43 98
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 687.646 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
42 1.736 میلیون 1,759 1,761 649 1
1 1,000 1,758 1,789 30,000 1
1 30,000 1,756 1,828 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65