قیمت پایانی تغییر درصد
1,726 23.00 1.35

داده ها

آخرین معامله 1,770 67.00 3.93
قیمت پایانی 1,726 23.00 1.35
اولین قیمت 1,690
قیمت دیروز 1,703
بازه روز 1,770 1,689
قیمت مجاز 1,788 1,618
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 379720
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,000

معاملات

تعداد معاملات 115
حجم معاملات 785,461
ارزش معاملات 1.356 میلیارد
ارزش بازار 3.021 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 785,460 785,461
حقوقی 1 0
تعداد خرید فروش
مجموع 33 37
حقیقی 32 37
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1,726

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,138 1,720 1,770 4,680 1
1 7,500 1,714 1,773 24,351 2
2 30,800 1,700 1,779 40,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65