قیمت پایانی تغییر درصد
8,724 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,859 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,724 0.00 0.00
اولین قیمت 9,090
قیمت دیروز 8,724
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,255 8,375
بازه هفته 8,837 7,840
بازه سال - -
P/E 1919280
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.267 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,069 8,810 8,860 20,774 2
2 60,000 8,801 8,863 1,000 1
1 600 8,800 8,864 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65