قیمت پایانی تغییر درصد
3,852 8.00 0.21

داده ها

آخرین معامله 4,028 184.00 4.79
قیمت پایانی 3,852 8.00 0.21
اولین قیمت 4,028
قیمت دیروز 3,844
بازه روز 4,028 3,915
قیمت مجاز 1,801 1,631
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 847440
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,000

معاملات

تعداد معاملات 16
حجم معاملات 32,944
ارزش معاملات 132.501 میلیون
ارزش بازار 6.741 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 32,944 32,944
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 11 8
حقیقی 11 8
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 3,926 4,028 15,794 2
1 100,000 3,925 4,029 6,000 1
1 822 3,921 4,030 14,364 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65