داده ها

آخرین معامله 9,099 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,060 0.00 0.00
اولین قیمت 8,666
قیمت دیروز 9,060
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,375 9,387
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8018100
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,266

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 724.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 8,670 9,390 120 1
0 0 0 9,667 1,584 1
0 0 0 12,700 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65