قیمت پایانی تغییر درصد
17,477 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,477 0.00 0.00
اولین قیمت 17,990
قیمت دیروز 17,477
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,236 16,500
بازه هفته 17,990 16,900
بازه سال - -
P/E 15467145
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 48,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.097 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,060 17,585 17,600 604 1
3 909 17,500 17,700 500 1
1 280 17,478 17,710 120 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65