داده ها

آخرین معامله 9,212 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,661 0.00 0.00
اولین قیمت 9,212
قیمت دیروز 9,661
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,375 9,387
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8549985
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,266

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 772.88 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 9,212 52,503 3
0 0 0 9,567 1,340 1
0 0 0 9,582 15,994 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65