قیمت پایانی تغییر درصد
19,946 867.00 4.54

داده ها

آخرین معامله 20,032 953.00 5.00
قیمت پایانی 19,946 867.00 4.54
اولین قیمت 19,499
قیمت دیروز 19,079
بازه روز 20,032 18,602
قیمت مجاز 20,032 18,126
بازه هفته 18,877 18,040
بازه سال - -
P/E 17652210
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 48,000

معاملات

تعداد معاملات 616
حجم معاملات 1.729 میلیون
ارزش معاملات 34.488 میلیارد
ارزش بازار 2.394 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.729 میلیون 1.328 میلیون
حقوقی 0 401,479
تعداد خرید فروش
مجموع 178 263
حقیقی 178 261
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 8.008 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
38 119,008 20,032 22,111 1,000 1
2 4,124 20,031 22,117 49 1
1 248 20,000 24,390 408 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65