قیمت پایانی تغییر درصد
7,463 8.00 0.11

داده ها

آخرین معامله 7,100 371.00 4.97
قیمت پایانی 7,463 8.00 0.11
اولین قیمت 7,100
قیمت دیروز 7,471
بازه روز 7,100 7,100
قیمت مجاز 7,844 7,098
بازه هفته 7,500 7,450
بازه سال - -
P/E 6604755
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 66,925

معاملات

تعداد معاملات 4
حجم معاملات 1,409
ارزش معاملات 10.004 میلیون
ارزش بازار 597.04 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,409 1,409
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 7,100 500 1
0 0 0 7,350 1,328 1
0 0 0 7,499 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65