داده ها

آخرین معامله 10,497 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,246 0.00 0.00
اولین قیمت 10,590
قیمت دیروز 10,246
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,758 9,734
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9067710
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 43,944

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 819.68 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 350 9,710 10,651 6,000 1
0 0 0 10,785 2,500 1
0 0 0 11,300 210 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65