قیمت پایانی تغییر درصد
2,459 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,545 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,459 0.00 0.00
اولین قیمت 2,400
قیمت دیروز 2,459
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,557 2,315
بازه هفته 2,587 2,240
بازه سال - -
P/E 9836
تعداد سهام 1.723 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 689,211

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.237 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 2,540 2,546 500 1
1 924 2,505 2,547 1,398 2
2 10,238 2,481 2,548 22,700 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65