قیمت پایانی تغییر درصد
2,105 89.00 4.41

داده ها

آخرین معامله 2,116 100.00 4.96
قیمت پایانی 2,105 89.00 4.41
اولین قیمت 2,090
قیمت دیروز 2,016
بازه روز 2,116 2,051
قیمت مجاز 979 887
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8420
تعداد سهام 1.723 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 689,211

معاملات

تعداد معاملات 1,096
حجم معاملات 19.521 میلیون
ارزش معاملات 41.101 میلیارد
ارزش بازار 3.627 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 19.521 میلیون 18.664 میلیون
حقوقی 0 857,000
تعداد خرید فروش
مجموع 299 359
حقیقی 299 357
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.804 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
138 5.073 میلیون 2,116 0 0 0
1 15,000 2,110 0 0 0
1 5,305 2,107 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65