داده ها

آخرین معامله 770 0.00 0.00
قیمت پایانی 774 0.00 0.00
اولین قیمت 768
قیمت دیروز 774
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 747 677
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3096
تعداد سهام 1.723 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 689,211

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.334 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
20 2 میلیون 767 777 5,000 1
1 14,318 766 779 10,893 1
4 48,450 765 780 158,918 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65