قیمت پایانی تغییر درصد
1,332 39.00 3.02

داده ها

آخرین معامله 1,300 7.00 0.54
قیمت پایانی 1,332 39.00 3.02
اولین قیمت 1,357
قیمت دیروز 1,293
بازه روز 1,357 1,280
قیمت مجاز 979 887
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5328
تعداد سهام 1.723 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 689,211

معاملات

تعداد معاملات 1,291
حجم معاملات 20.334 میلیون
ارزش معاملات 27.077 میلیارد
ارزش بازار 2.295 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 20.334 میلیون 19.834 میلیون
حقوقی 0 500,000
تعداد خرید فروش
مجموع 297 405
حقیقی 297 404
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 666 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 532,625 1,350 1,350 625,731 25
1 30,000 1,301 1,351 63,168 4
1 62 1,300 1,352 19,175 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65