داده ها

آخرین معامله 2,600 10.00 0.39
قیمت پایانی 2,584 6.00 0.23
اولین قیمت 2,685
قیمت دیروز 2,590
بازه روز 2,700 2,461
قیمت مجاز 2,719 2,461
بازه هفته 3,100 2,574
بازه سال - -
P/E 10336
تعداد سهام 1.723 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 689,211

معاملات

تعداد معاملات 928
حجم معاملات 8.301 میلیون
ارزش معاملات 21.448 میلیارد
ارزش بازار 4.452 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.301 میلیون 7.724 میلیون
حقوقی 0 577,487
تعداد خرید فروش
مجموع 350 171
حقیقی 350 169
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.492 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 2,552 2,617 2,000 1
1 450 2,501 2,618 3,813 1
1 1,000 2,500 2,620 1,570 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65