داده ها

آخرین معامله 747 17.00 2.23
قیمت پایانی 743 21.00 2.75
اولین قیمت 760
قیمت دیروز 764
بازه روز 760 737
قیمت مجاز 802 726
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2972
تعداد سهام 1.723 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 689,211

معاملات

تعداد معاملات 417
حجم معاملات 4.655 میلیون
ارزش معاملات 3.457 میلیارد
ارزش بازار 1.28 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 4.355 میلیون
حقوقی 0 300,000
تعداد خرید فروش
مجموع 0 83
حقیقی 0 82
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.235 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 750 752 11,500 2
2 39,745 746 754 10,000 1
6 245,967 745 755 180,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/29)

65