داده ها

آخرین معامله 1,005 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,006 0.00 0.00
اولین قیمت 1,010
قیمت دیروز 1,006
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 979 887
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4024
تعداد سهام 1.723 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 689,211

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.733 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 497,017 1,000 1,009 3,000 1
1 2,000 996 1,010 55,000 3
3 56,100 995 1,011 40,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65