قیمت پایانی تغییر درصد
2,730 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,753 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,730 0.00 0.00
اولین قیمت 2,753
قیمت دیروز 2,730
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,753 2,491
بازه هفته 2,840 2,428
بازه سال - -
P/E 10920
تعداد سهام 1.723 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 689,211

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.704 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
56 688,153 2,753 2,880 30,000 1
1 1,000 2,710 2,899 30,000 1
1 25,998 2,690 2,900 450 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65