داده ها

آخرین معامله 1,126 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,131 0.00 0.00
اولین قیمت 1,143
قیمت دیروز 1,131
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,216 1,102
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4524
تعداد سهام 1.723 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 689,211

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.949 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,655 1,126 1,130 103,000 2
1 1,100 1,125 1,140 113,653 2
1 8,879 1,121 1,141 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65