داده ها

آخرین معامله 915 0.00 0.00
قیمت پایانی 919 0.00 0.00
اولین قیمت 881
قیمت دیروز 919
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 979 887
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3676
تعداد سهام 1.723 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 689,211

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.583 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,500 908 915 27,689 1
1 100,000 907 925 50,000 1
8 615,529 900 930 1,136 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65