داده ها

آخرین معامله 10,450 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,786 0.00 0.00
اولین قیمت 10,890
قیمت دیروز 10,786
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,466 7,660
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 12.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 132.668 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 5,098 10,300 10,895 30,000 1
1 15,000 10,001 10,900 1,000 1
1 2,666 9,940 10,947 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/27)

65