قیمت پایانی تغییر درصد
16,459 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,513 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,459 0.00 0.00
اولین قیمت 16,301
قیمت دیروز 16,459
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,155 14,855
بازه هفته 16,800 16,301
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 12.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 202.446 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,034 16,513 16,560 10,222 2
2 11,000 16,510 16,569 570 2
1 604 16,501 16,577 123 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65