داده ها

آخرین معامله 12,599 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,715 0.00 0.00
اولین قیمت 12,680
قیمت دیروز 12,715
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,466 7,660
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 12.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 156.395 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 80 12,522 12,832 3,000 1
1 90 12,236 12,950 1,000 1
1 165 12,000 12,990 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/26)

65