داده ها

آخرین معامله 7,550 17.00 0.23
قیمت پایانی 7,506 27.00 0.36
اولین قیمت 7,400
قیمت دیروز 7,533
بازه روز 7,777 7,266
قیمت مجاز 8,466 7,660
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 12.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 3,395
حجم معاملات 7.564 میلیون
ارزش معاملات 56.776 میلیارد
ارزش بازار 92.324 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.412 میلیون 7.212 میلیون
حقوقی 5.152 میلیون 352,276
تعداد خرید فروش
مجموع 549 1,940
حقیقی 539 1,930
حقوقی 10 10
تغییر حقوقی به حقیقی 36.027 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 69,777 7,550 7,551 300 1
1 33,007 7,540 7,570 1,800 1
1 7,452 7,521 7,571 3,874 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/27)

65