قیمت پایانی تغییر درصد
8,713 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,854 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,713 0.00 0.00
اولین قیمت 8,571
قیمت دیروز 8,713
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,240 9,266
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 880013
تعداد سهام 701.452 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,581

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.112 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 4,650 8,854 9,000 300,400 11
2 267 8,757 9,010 1,000 1
1 1,000 8,755 9,021 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65