قیمت پایانی تغییر درصد
24,008 534.00 2.18

داده ها

آخرین معامله 23,651 891.00 3.63
قیمت پایانی 24,008 534.00 2.18
اولین قیمت 25,685
قیمت دیروز 24,542
بازه روز 25,685 23,315
قیمت مجاز 25,769 23,315
بازه هفته 22,995 21,600
بازه سال - -
P/E 2424808
تعداد سهام 701.452 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,581

معاملات

تعداد معاملات 910
حجم معاملات 759,819
ارزش معاملات 18.242 میلیارد
ارزش بازار 16.84 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 759,819 759,819
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 403 266
حقیقی 403 266
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 277 23,650 24,000 6,321 1
2 2,095 23,400 24,250 6,594 1
1 1,000 23,350 24,309 148 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65