قیمت پایانی تغییر درصد
23,262 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,114 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,262 0.00 0.00
اولین قیمت 24,290
قیمت دیروز 23,262
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 24,719 22,365
بازه هفته 24,290 22,101
بازه سال - -
P/E 2349462
تعداد سهام 701.452 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,581

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.317 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,049 23,112 23,114 4,003 2
1 1,250 23,111 23,300 44 1
1 90 23,100 23,385 900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65