قیمت پایانی تغییر درصد
8,457 207.00 2.39

داده ها

آخرین معامله 8,471 193.00 2.23
قیمت پایانی 8,457 207.00 2.39
اولین قیمت 8,600
قیمت دیروز 8,664
بازه روز 8,650 8,301
قیمت مجاز 10,240 9,266
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 854157
تعداد سهام 701.452 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,581

معاملات

تعداد معاملات 186
حجم معاملات 354,792
ارزش معاملات 3.001 میلیارد
ارزش بازار 5.932 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 351,154 354,792
حقوقی 3,638 0
تعداد خرید فروش
مجموع 63 58
حقیقی 62 58
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 30.767 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,508 8,350 8,490 6,310 4
1 2,387 8,340 8,500 25,232 3
2 3,294 8,325 8,520 2,370 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65