قیمت پایانی تغییر درصد
14,811 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,146 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,811 0.00 0.00
اولین قیمت 13,888
قیمت دیروز 14,811
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,240 9,266
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1495911
تعداد سهام 701.452 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,581

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.389 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
31 157,345 15,146 15,865 13,040 3
1 1,979 15,086 16,478 15,729 4
1 100 15,000 17,330 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65