قیمت پایانی تغییر درصد
44,057 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 44,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 44,057 0.00 0.00
اولین قیمت 43,717
قیمت دیروز 44,057
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 46,259 41,855
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -33967947
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.203 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 45,301 100 1
0 0 0 45,500 1,113 1
0 0 0 45,990 21,930 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/21)

65