قیمت پایانی تغییر درصد
34,779 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 34,407 0.00 0.00
قیمت پایانی 34,779 0.00 0.00
اولین قیمت 36,436
قیمت دیروز 34,779
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 36,861 33,351
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -26814609
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.739 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50 34,282 35,500 1,432 1
2 1,000 33,460 35,555 1,418 1
1 3,500 33,353 35,799 502 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65