داده ها

آخرین معامله 25,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,433 0.00 0.00
اولین قیمت 25,153
قیمت دیروز 25,433
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 26,998 24,428
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -19608843
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.272 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 25,005 25,400 3,818 1
1 690 25,001 25,869 1,000 1
1 2,729 24,925 25,875 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/09/1)

65