قیمت پایانی تغییر درصد
90,174 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 89,001 0.00 0.00
قیمت پایانی 90,174 0.00 0.00
اولین قیمت 91,000
قیمت دیروز 90,174
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 94,682 85,666
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -69524154
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.509 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 270 76,045 96,294 447 2
1 3,000 75,919 149,999 100,000 2
0 0 0 150,000 4,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65