قیمت پایانی تغییر درصد
1,885 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,884 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,885 0.00 0.00
اولین قیمت 1,942
قیمت دیروز 1,885
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,031 1,913
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2.553 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.811 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,913 1.092 میلیون 24
0 0 0 1,950 10,000 1
0 0 0 1,995 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/11)

65