داده ها

آخرین معامله 30,160 0.00 0.00
قیمت پایانی 29,697 0.00 0.00
اولین قیمت 30,000
قیمت دیروز 29,697
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 34,900 28,946
بازه سال - -
P/E 9592131
تعداد سهام 15 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 445.455 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65