داده ها

آخرین معامله 25,300 250.00 1.00
قیمت پایانی 25,683 633.00 2.53
اولین قیمت 25,551
قیمت دیروز 25,050
بازه روز 26,700 24,999
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8295609
تعداد سهام 15 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 365
حجم معاملات 200,621
ارزش معاملات 5.153 میلیارد
ارزش بازار 385.245 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 200,621 200,621
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 130 138
حقیقی 130 138
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65