داده ها

آخرین معامله 7,311 664.00 9.99
قیمت پایانی 7,293 646.00 9.72
اولین قیمت 6,997
قیمت دیروز 6,647
بازه روز 7,311 6,997
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2355639
تعداد سهام 15 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 64
حجم معاملات 226,421
ارزش معاملات 1.651 میلیارد
ارزش بازار 109.395 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 226,421 226,421
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 19 40
حقیقی 19 40
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65