داده ها

آخرین معامله 8,720 267.00 2.97
قیمت پایانی 8,699 288.00 3.20
اولین قیمت 8,862
قیمت دیروز 8,987
بازه روز 8,950 8,583
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2809777
تعداد سهام 15 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 200
حجم معاملات 361,485
ارزش معاملات 3.144 میلیارد
ارزش بازار 130.485 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 361,485 361,485
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 90 61
حقیقی 90 61
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65