داده ها

آخرین معامله 18,384 535.00 3.00
قیمت پایانی 18,192 343.00 1.92
اولین قیمت 18,383
قیمت دیروز 17,849
بازه روز 18,384 17,314
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5876016
تعداد سهام 15 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 178
حجم معاملات 257,480
ارزش معاملات 4.684 میلیارد
ارزش بازار 272.88 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 257,480 257,480
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 68 65
حقیقی 68 65
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65