داده ها

آخرین معامله 24,011 8.00 0.03
قیمت پایانی 24,656 637.00 2.65
اولین قیمت 24,000
قیمت دیروز 24,019
بازه روز 25,500 24,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7963888
تعداد سهام 15 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 406
حجم معاملات 548,471
ارزش معاملات 13.523 میلیارد
ارزش بازار 369.84 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 553,871 555,271
حقوقی 1,400 0
تعداد خرید فروش
مجموع 121 151
حقیقی 120 151
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 34.518 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65