قیمت پایانی تغییر درصد
25,794 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,137 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,794 0.00 0.00
اولین قیمت 26,100
قیمت دیروز 25,794
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 24,695 23,257
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8331462
تعداد سهام 15 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 386.91 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 23,257 173,612 38
0 0 0 23,560 1,426 3
0 0 0 23,649 377 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65