داده ها

آخرین معامله 5,885 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,615 0.00 0.00
اولین قیمت 5,885
قیمت دیروز 5,615
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,895 5,335
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 533425
تعداد سهام 127 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 89,206

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 713.105 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
23 930,975 5,885 8,699 7,620 1
1 15,558 5,254 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65