داده ها

آخرین معامله 8,750 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,926 0.00 0.00
اولین قیمت 9,038
قیمت دیروز 8,926
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,038 8,178
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 847970
تعداد سهام 127 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,983

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.134 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 8,662 8,880 1,141 1
1 400 8,401 8,888 1,720 1
1 900 8,201 8,938 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65