داده ها

آخرین معامله 5,170 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,171 0.00 0.00
اولین قیمت 5,170
قیمت دیروز 5,171
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,431 4,915
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 491245
تعداد سهام 127 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 93,985

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 656.717 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 5,170 5,439 723 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/12/12)

65