داده ها

آخرین معامله 7,454 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,829 0.00 0.00
اولین قیمت 7,454
قیمت دیروز 7,829
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,781 8,851
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 743755
تعداد سهام 127 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 53,769

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 994.283 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,359 7,471 8,020 4,411 4
1 3,455 7,454 8,023 1,880 1
0 0 0 8,025 850 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65