داده ها

آخرین معامله 5,300 253.00 4.56
قیمت پایانی 5,545 8.00 0.14
اولین قیمت 5,553
قیمت دیروز 5,553
بازه روز 5,553 5,300
قیمت مجاز 5,793 5,243
بازه هفته 5,680 5,600
بازه سال - -
P/E 526775
تعداد سهام 127 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 93,985

معاملات

تعداد معاملات 5
حجم معاملات 32,947
ارزش معاملات 182.209 میلیون
ارزش بازار 704.215 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 32,947 32,947
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 3
حقیقی 1 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 17,053 5,300 5,650 10,000 1
0 0 0 5,680 45 1
0 0 0 5,691 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65