داده ها

آخرین معامله 22,220 1,169.00 5.00
قیمت پایانی 22,302 1,087.00 4.65
اولین قیمت 23,860
قیمت دیروز 23,389
بازه روز 23,860 22,220
قیمت مجاز 24,558 22,220
بازه هفته 24,880 23,106
بازه سال - -
P/E 2118690
تعداد سهام 127 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,800

معاملات

تعداد معاملات 149
حجم معاملات 173,982
ارزش معاملات 3.88 میلیارد
ارزش بازار 2.832 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 173,982 173,982
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 75 35
حقیقی 75 35
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 22,220 6,435 1
0 0 0 22,530 1,223 2
0 0 0 22,540 12,527 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65