قیمت پایانی تغییر درصد
3,747 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,701 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,747 0.00 0.00
اولین قیمت 3,700
قیمت دیروز 3,747
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,934 3,560
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1749849
تعداد سهام 143.488 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 537.65 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,810 3,653 3,849 200 1
0 0 0 3,858 200 1
0 0 0 3,885 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی

65