قیمت پایانی تغییر درصد
1,575 75.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 1,575 75.00 5.00
قیمت پایانی 1,575 75.00 5.00
اولین قیمت 1,575
قیمت دیروز 1,500
بازه روز 1,575 1,575
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 816
حجم معاملات 341,729
ارزش معاملات 538.223 میلیون
ارزش بازار 4.725 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 341,729 337,237
حقوقی 0 4,492
تعداد خرید فروش
مجموع 7 803
حقیقی 7 793
حقوقی 0 10
تغییر حقوقی به حقیقی 7.075 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2343 51.644 میلیون 1,575 0 0 0
8 65,320 1,574 0 0 0
10 35,749 1,573 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65