قیمت پایانی تغییر درصد
3,315 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,367 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,315 0.00 0.00
اولین قیمت 3,270
قیمت دیروز 3,315
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.945 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 895 3,350 3,367 13,998 2
1 1,000 3,342 3,369 5,000 1
2 3,294 3,340 3,370 94,112 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65