قیمت پایانی تغییر درصد
3,850 155.00 3.87

داده ها

آخرین معامله 3,805 200.00 4.99
قیمت پایانی 3,850 155.00 3.87
اولین قیمت 3,841
قیمت دیروز 4,005
بازه روز 3,945 3,805
قیمت مجاز 4,205 3,805
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 680
حجم معاملات 3.504 میلیون
ارزش معاملات 13.492 میلیارد
ارزش بازار 11.55 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.4 میلیون 3.504 میلیون
حقوقی 103,500 0
تعداد خرید فروش
مجموع 319 214
حقیقی 317 214
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 398.475 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 12,000 3,800 3,805 4.205 میلیون 287
1 2,000 3,771 3,806 1,101 4
1 5,000 3,750 3,807 1 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65