قیمت پایانی تغییر درصد
2,189 10.00 0.45

داده ها

آخرین معامله 2,150 49.00 2.23
قیمت پایانی 2,189 10.00 0.45
اولین قیمت 2,257
قیمت دیروز 2,199
بازه روز 2,257 2,143
قیمت مجاز 1,807 1,635
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 943459
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 393
حجم معاملات 3.774 میلیون
ارزش معاملات 8.26 میلیارد
ارزش بازار 3.284 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.51 میلیون 3.396 میلیون
حقوقی 1.264 میلیون 378,002
تعداد خرید فروش
مجموع 119 98
حقیقی 118 96
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.939 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,691 2,150 2,158 10,418 1
1 11,601 2,145 2,159 8,500 1
1 2,000 2,144 2,160 19,748 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65