قیمت پایانی تغییر درصد
4,117 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,162 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,117 0.00 0.00
اولین قیمت 3,851
قیمت دیروز 4,117
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,162 3,766
بازه هفته 4,300 3,720
بازه سال - -
P/E 1774427
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.176 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
19 192,047 4,162 4,250 5,500 1
1 241 4,160 4,273 157 1
1 3,200 4,112 4,461 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65