قیمت پایانی تغییر درصد
2,220 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,219 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,220 0.00 0.00
اولین قیمت 2,340
قیمت دیروز 2,220
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,331 2,109
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 956820
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.33 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,219 2,290 1,000 1
1 666 2,050 2,330 50,000 1
0 0 0 2,436 14,700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65