قیمت پایانی تغییر درصد
1,701 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,702 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,701 0.00 0.00
اولین قیمت 1,692
قیمت دیروز 1,701
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,807 1,635
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 733131
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.552 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 34,360 1,700 1,708 735 1
1 8,600 1,698 1,712 50 1
1 1,468 1,695 1,713 9,996 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65