قیمت پایانی تغییر درصد
3,249 74.00 2.33

داده ها

آخرین معامله 3,300 125.00 3.94
قیمت پایانی 3,249 74.00 2.33
اولین قیمت 3,215
قیمت دیروز 3,175
بازه روز 3,310 3,131
قیمت مجاز 3,333 3,017
بازه هفته 3,245 3,012
بازه سال - -
P/E 1400319
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 404
حجم معاملات 3.521 میلیون
ارزش معاملات 11.438 میلیارد
ارزش بازار 4.874 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.133 میلیون 3.411 میلیون
حقوقی 1.388 میلیون 110,000
تعداد خرید فروش
مجموع 97 156
حقیقی 93 154
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 4.153 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 37,000 3,270 3,300 11,135 1
1 5,800 3,235 3,318 10,000 1
1 25,000 3,234 3,319 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65