قیمت پایانی تغییر درصد
5,301 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,336 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,301 0.00 0.00
اولین قیمت 5,119
قیمت دیروز 5,301
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,336 4,828
بازه هفته 5,336 4,901
بازه سال - -
P/E 2284731
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.952 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
43 1.117 میلیون 5,336 5,349 11,714 1
1 240 5,335 5,440 44,272 2
1 3,732 5,333 5,444 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65