قیمت پایانی تغییر درصد
1,792 6.00 0.34

داده ها

آخرین معامله 1,799 13.00 0.73
قیمت پایانی 1,792 6.00 0.34
اولین قیمت 1,786
قیمت دیروز 1,786
بازه روز 1,833 1,750
قیمت مجاز 1,807 1,635
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 772352
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 128
حجم معاملات 1.154 میلیون
ارزش معاملات 2.068 میلیارد
ارزش بازار 2.688 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.138 میلیون 1.134 میلیون
حقوقی 16,444 20,000
تعداد خرید فروش
مجموع 39 49
حقیقی 38 48
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 6.372 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 35,538 1,792 1,799 27,342 2
1 11,682 1,791 1,800 51,618 4
2 3,290 1,790 1,818 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65