قیمت پایانی تغییر درصد
1,201 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,201 0.00 0.00
اولین قیمت 1,200
قیمت دیروز 1,201
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,261 1,141
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 517631
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.802 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 1,192 1,210 15,000 1
6 46,800 1,190 1,219 5,877 2
4 200,000 1,189 1,228 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65