قیمت پایانی تغییر درصد
2,335 11.00 0.47

داده ها

آخرین معامله 2,348 2.00 0.09
قیمت پایانی 2,335 11.00 0.47
اولین قیمت 2,325
قیمت دیروز 2,346
بازه روز 2,399 2,302
قیمت مجاز 1,807 1,635
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1006385
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 280
حجم معاملات 2.487 میلیون
ارزش معاملات 5.806 میلیارد
ارزش بازار 3.503 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 993,077 2.487 میلیون
حقوقی 1.494 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 87 93
حقیقی 85 93
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.488 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 750 2,330 2,379 10,000 1
1 1,000 2,305 2,380 6,000 1
2 13,000 2,301 2,388 16,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65