قیمت پایانی تغییر درصد
5,688 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,768 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,688 0.00 0.00
اولین قیمت 5,770
قیمت دیروز 5,688
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,425 4,909
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6433128
تعداد سهام 2.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.16 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.495 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 16,457 5,702 5,769 7,001 1
1 22,700 5,700 5,770 1,000 1
1 14,238 5,685 5,796 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65