قیمت پایانی تغییر درصد
15,452 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,452 0.00 0.00
اولین قیمت 15,500
قیمت دیروز 15,452
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,224 14,680
بازه هفته 15,728 15,190
بازه سال - -
P/E 17476212
تعداد سهام 2.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 44.811 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 60 15,600 15,600 28,591 5
1 799 15,510 15,646 1,200 2
2 4,274 15,502 15,647 8,150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/27)

65