قیمت پایانی تغییر درصد
7,740 18.00 0.23

داده ها

آخرین معامله 7,690 32.00 0.41
قیمت پایانی 7,740 18.00 0.23
اولین قیمت 7,879
قیمت دیروز 7,722
بازه روز 7,888 7,500
قیمت مجاز 5,425 4,909
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8753940
تعداد سهام 2.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.16 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 132
حجم معاملات 3.466 میلیون
ارزش معاملات 26.829 میلیارد
ارزش بازار 22.446 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 134,329 484,004
حقوقی 3.332 میلیون 2.982 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 25 43
حقیقی 21 40
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.706 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 7,672 7,748 4,195 1
1 14,500 7,671 7,749 15,568 1
1 160 7,670 7,750 20,147 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65