قیمت پایانی تغییر درصد
11,941 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,699 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,941 0.00 0.00
اولین قیمت 11,750
قیمت دیروز 11,941
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,425 4,909
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13505271
تعداد سهام 2.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.16 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 34.629 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 60 11,680 11,700 6,175 1
1 180 11,650 11,878 100 1
1 50,000 11,601 11,900 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65