قیمت پایانی تغییر درصد
19,746 296.00 1.52

داده ها

آخرین معامله 19,770 320.00 1.65
قیمت پایانی 19,746 296.00 1.52
اولین قیمت 20,150
قیمت دیروز 19,450
بازه روز 20,360 19,350
قیمت مجاز 20,422 18,478
بازه هفته 19,054 17,505
بازه سال - -
P/E 22332726
تعداد سهام 2.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 535,303

معاملات

تعداد معاملات 957
حجم معاملات 3.414 میلیون
ارزش معاملات 67.42 میلیارد
ارزش بازار 57.263 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.483 میلیون 1.864 میلیون
حقوقی 931,703 1.55 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 331 252
حقیقی 324 193
حقوقی 7 59
تغییر حقوقی به حقیقی 12.208 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,348 19,511 19,770 401 1
1 76 19,507 19,789 1,000 1
1 200 19,505 19,800 650 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65