قیمت پایانی تغییر درصد
5,351 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,419 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,351 0.00 0.00
اولین قیمت 5,354
قیمت دیروز 5,351
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,425 4,909
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6051981
تعداد سهام 2.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.16 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.518 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 5,381 5,420 74,956 2
2 3,200 5,370 5,444 15,000 1
1 3,138 5,364 5,447 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65