قیمت پایانی تغییر درصد
6,532 238.00 3.78

داده ها

آخرین معامله 6,300 6.00 0.10
قیمت پایانی 6,532 238.00 3.78
اولین قیمت 6,608
قیمت دیروز 6,294
بازه روز 6,608 6,300
قیمت مجاز 6,608 5,980
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7387692
تعداد سهام 2.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.16 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,212
حجم معاملات 22.478 میلیون
ارزش معاملات 146.832 میلیارد
ارزش بازار 18.943 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 19.228 میلیون 7.301 میلیون
حقوقی 3.25 میلیون 15.176 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 501 119
حقیقی 495 107
حقوقی 6 12
تغییر حقوقی به حقیقی 77.902 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 6,302 6,348 2,021 1
7 261,494 6,300 6,349 7,000 1
1 5,044 6,295 6,350 106,977 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65