قیمت پایانی تغییر درصد
6,052 278.00 4.39

داده ها

آخرین معامله 6,014 316.00 4.99
قیمت پایانی 6,052 278.00 4.39
اولین قیمت 6,017
قیمت دیروز 6,330
بازه روز 6,349 6,014
قیمت مجاز 7,707 6,973
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3207560
تعداد سهام 542 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,800

معاملات

تعداد معاملات 66
حجم معاملات 282,083
ارزش معاملات 1.707 میلیارد
ارزش بازار 3.28 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 282,083 118,020
حقوقی 0 164,063
تعداد خرید فروش
مجموع 44 12
حقیقی 44 10
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 992.909 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 6,027 6,170 1,031 2
1 500 6,022 6,174 10,000 1
2 452 6,014 6,250 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65