قیمت پایانی تغییر درصد
6,355 8.00 0.13

داده ها

آخرین معامله 6,480 133.00 2.10
قیمت پایانی 6,355 8.00 0.13
اولین قیمت 6,352
قیمت دیروز 6,347
بازه روز 6,480 6,352
قیمت مجاز 7,707 6,973
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3368150
تعداد سهام 542 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,800

معاملات

تعداد معاملات 3
حجم معاملات 28,429
ارزش معاملات 182.171 میلیون
ارزش بازار 3.444 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 28,429 8,429
حقوقی 0 20,000
تعداد خرید فروش
مجموع 1 2
حقیقی 1 1
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 127.1 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,511 6,356 6,510 590 2
3 2,792 6,355 6,513 10,000 1
1 10,000 6,352 6,520 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65