قیمت پایانی تغییر درصد
9,039 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,994 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,039 0.00 0.00
اولین قیمت 9,340
قیمت دیروز 9,039
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,490 8,588
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4790670
تعداد سهام 542 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.899 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 8,994 2,000 1
0 0 0 9,100 9,498 1
0 0 0 9,175 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65