قیمت پایانی تغییر درصد
6,083 139.00 2.34

داده ها

آخرین معامله 6,241 297.00 5.00
قیمت پایانی 6,083 139.00 2.34
اولین قیمت 6,241
قیمت دیروز 5,944
بازه روز 6,241 6,241
قیمت مجاز 6,241 5,647
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3223990
تعداد سهام 542 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,800

معاملات

تعداد معاملات 5
حجم معاملات 101,350
ارزش معاملات 632.525 میلیون
ارزش بازار 3.297 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 51,350 1,350
حقوقی 50,000 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 3 2
حقیقی 2 1
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 304.15 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
28 1.169 میلیون 6,241 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65