قیمت پایانی تغییر درصد
7,676 4.00 0.05

داده ها

آخرین معامله 7,296 384.00 5.00
قیمت پایانی 7,676 4.00 0.05
اولین قیمت 7,296
قیمت دیروز 7,680
بازه روز 7,296 7,296
قیمت مجاز 8,064 7,296
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4068280
تعداد سهام 542 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,800

معاملات

تعداد معاملات 3
حجم معاملات 2,338
ارزش معاملات 17.058 میلیون
ارزش بازار 4.16 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2,338 2,338
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 1
حقیقی 3 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 7,296 5,509 6
0 0 0 7,666 2,000 1
0 0 0 8,400 445 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65