قیمت پایانی تغییر درصد
5,096 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,148 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,096 0.00 0.00
اولین قیمت 5,148
قیمت دیروز 5,096
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,385 4,873
بازه هفته 5,178 5,000
بازه سال - -
P/E 2700880
تعداد سهام 542 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.762 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,970 5,000 60,000 4
1 2,000 4,902 5,139 423 3
1 4,000 4,840 5,140 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/24)

65