قیمت پایانی تغییر درصد
8,413 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,530 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,413 0.00 0.00
اولین قیمت 9,203
قیمت دیروز 8,413
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,707 6,973
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4458890
تعداد سهام 542 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.56 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 8,451 8,530 1,568 1
1 5,500 8,442 8,549 4,800 1
1 1,183 8,407 8,700 240 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65