قیمت پایانی تغییر درصد
5,123 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,096 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,123 0.00 0.00
اولین قیمت 5,000
قیمت دیروز 5,123
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,300 4,796
بازه هفته 5,299 4,910
بازه سال - -
P/E 1101445
تعداد سهام 2.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.06 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.576 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,094 5,096 5,099 13,000 1
2 16,252 5,070 5,100 41,393 3
2 31,200 5,050 5,132 4,469 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65