قیمت پایانی تغییر درصد
3,158 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,170 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,158 0.00 0.00
اولین قیمت 3,016
قیمت دیروز 3,158
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,309 2,995
بازه هفته 3,142 3,120
بازه سال - -
P/E 678970
تعداد سهام 1.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 760,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 3,180 3,180 1,000 1
1 1,000 3,164 3,190 11,595 2
1 800 3,162 3,193 22,600 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65