قیمت پایانی تغییر درصد
2,337 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,318 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,337 0.00 0.00
اولین قیمت 2,362
قیمت دیروز 2,337
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,309 2,995
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 502455
تعداد سهام 1.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 760,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.44 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 34,344 2,310 2,310 74 1
1 3,016 2,305 2,319 35,000 1
1 30,000 2,303 2,335 4,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65