قیمت پایانی تغییر درصد
2,573 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,577 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,573 0.00 0.00
اولین قیمت 2,453
قیمت دیروز 2,573
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,701 2,445
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 553195
تعداد سهام 1.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 760,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.889 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 19,282 2,577 0 0 0
1 10,000 2,401 0 0 0
1 2,500 2,331 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65