قیمت پایانی تغییر درصد
4,515 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,515 0.00 0.00
اولین قیمت 4,499
قیمت دیروز 4,515
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,791 4,335
بازه هفته 4,845 4,444
بازه سال - -
P/E 970725
تعداد سهام 2.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.06 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.965 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 4,595 4,670 500 1
1 3,000 4,587 4,676 14,000 1
1 250 4,585 4,679 1,517 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65