قیمت پایانی تغییر درصد
5,636 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,633 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,636 0.00 0.00
اولین قیمت 5,633
قیمت دیروز 5,636
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,483 5,375
بازه هفته 5,703 5,591
بازه سال - -
P/E 3263244
تعداد سهام 225 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.268 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
120 1.739 میلیون 5,483 5,605 500 1
2 4,000 5,433 0 0 0
1 221 5,429 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65