قیمت پایانی تغییر درصد
7,214 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,149 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,214 0.00 0.00
اولین قیمت 7,488
قیمت دیروز 7,214
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,488 6,776
بازه هفته 7,488 6,311
بازه سال - -
P/E 2236340
تعداد سهام 675 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 270,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.869 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,964 7,121 7,149 2,436 1
2 1,210 7,100 7,160 7,847 1
1 17,000 7,060 7,189 1,511 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65