قیمت پایانی تغییر درصد
3,730 156.00 4.36

داده ها

آخرین معامله 3,752 178.00 4.98
قیمت پایانی 3,730 156.00 4.36
اولین قیمت 3,752
قیمت دیروز 3,574
بازه روز 3,752 3,574
قیمت مجاز 2,725 2,467
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1156300
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 199,840

معاملات

تعداد معاملات 614
حجم معاملات 4.25 میلیون
ارزش معاملات 15.851 میلیارد
ارزش بازار 1.679 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.25 میلیون 3.417 میلیون
حقوقی 0 832,520
تعداد خرید فروش
مجموع 168 187
حقیقی 168 186
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.105 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
28 127,987 3,752 0 0 0
1 2,730 3,740 0 0 0
1 5,000 3,738 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65