قیمت پایانی تغییر درصد
2,353 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,363 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,353 0.00 0.00
اولین قیمت 2,371
قیمت دیروز 2,353
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,725 2,467
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 729430
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 199,840

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.059 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,500 2,363 2,400 2,145 1
1 20,000 2,310 2,420 2,782 1
1 6,000 2,298 2,437 20,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65