قیمت پایانی تغییر درصد
2,221 39.00 1.79

داده ها

آخرین معامله 2,195 13.00 0.60
قیمت پایانی 2,221 39.00 1.79
اولین قیمت 2,180
قیمت دیروز 2,182
بازه روز 2,250 2,180
قیمت مجاز 2,725 2,467
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 688510
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 199,840

معاملات

تعداد معاملات 129
حجم معاملات 436,550
ارزش معاملات 969.525 میلیون
ارزش بازار 999.45 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 436,550 436,550
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 48 57
حقیقی 48 57
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 2,192 2,237 2,000 1
1 795 2,190 2,238 27,180 2
1 10,000 2,180 2,240 900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65