قیمت پایانی تغییر درصد
4,134 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,079 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,134 0.00 0.00
اولین قیمت 4,079
قیمت دیروز 4,134
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,507 4,079
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1281540
تعداد سهام 675 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 270,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.79 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 500 1,000 4,079 1 میلیون 51
0 0 0 4,150 1,500 1
0 0 0 4,289 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65