قیمت پایانی تغییر درصد
2,448 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,448 0.00 0.00
اولین قیمت 2,499
قیمت دیروز 2,448
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,534 2,294
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 758880
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 195,695

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.102 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 415 2,374 2,480 14,350 2
1 41,972 2,371 2,499 4,690 2
2 36,000 2,350 2,500 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65