قیمت پایانی تغییر درصد
2,879 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,936 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,879 0.00 0.00
اولین قیمت 2,936
قیمت دیروز 2,879
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,936 2,658
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 892490
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 186,567

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.296 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
47 980,998 2,936 3,426 2,490 1
1 6,785 2,930 0 0 0
1 50,000 2,915 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65