قیمت پایانی تغییر درصد
2,143 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,144 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,143 0.00 0.00
اولین قیمت 2,049
قیمت دیروز 2,143
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,926 1,744
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 664330
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 187,056

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 964.35 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
17 138,146 2,144 2,620 1,500 1
1 2,000 2,062 2,780 39 1
1 3,000 2,060 2,790 40 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65