قیمت پایانی تغییر درصد
6,623 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,612 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,623 0.00 0.00
اولین قیمت 6,749
قیمت دیروز 6,623
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,308 6,612
بازه هفته 7,336 7,170
بازه سال - -
P/E 2053130
تعداد سهام 675 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 270,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.471 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 6,282 6,612 781,568 70
1 990 5,043 6,620 1,000 1
1 200 4,271 6,644 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65