قیمت پایانی تغییر درصد
1,451 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,450 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,451 0.00 0.00
اولین قیمت 1,435
قیمت دیروز 1,451
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,561 1,413
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4353
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 330,033

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 362.75 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,420 1,485 1,600 1
1 1,200 1,418 1,486 11,000 2
1 7,037 1,414 1,487 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65