قیمت پایانی تغییر درصد
9,033 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,970 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,033 0.00 0.00
اولین قیمت 8,878
قیمت دیروز 9,033
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,321 8,435
بازه هفته 9,395 8,584
بازه سال - -
P/E 27099
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.258 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,065 8,810 8,970 4,827 1
1 1,000 8,805 9,000 6,000 1
1 130 8,802 9,010 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65