قیمت پایانی تغییر درصد
2,185 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,239 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,185 0.00 0.00
اولین قیمت 2,180
قیمت دیروز 2,185
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,257 2,043
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6555
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,627

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 546.25 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 23,477 2,166 2,239 2,056 1
1 1,000 2,165 2,240 2,200 1
1 3,500 2,145 2,249 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65