داده ها

آخرین معامله 2,152 21.00 0.97
قیمت پایانی 2,172 1.00 0.05
اولین قیمت 2,152
قیمت دیروز 2,173
بازه روز 2,239 2,152
قیمت مجاز 2,281 2,065
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6516
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 233,209

معاملات

تعداد معاملات 25
حجم معاملات 22,921
ارزش معاملات 49.563 میلیون
ارزش بازار 543 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 22,921 22,921
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 10 9
حقیقی 10 9
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,400 2,130 2,198 17,062 1
2 9,611 2,100 2,199 510 1
1 10,000 2,090 2,200 13,633 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/07/1)

65