قیمت پایانی تغییر درصد
3,317 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,120 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,317 0.00 0.00
اولین قیمت 3,417
قیمت دیروز 3,317
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,257 2,043
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9951
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,627

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 829.25 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 3,103 3,359 37 1
1 1,000 1,439 3,368 2,800 1
1 1,000 1,386 3,390 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65