قیمت پایانی تغییر درصد
7,563 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,563 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,563 0.00 0.00
اولین قیمت 7,563
قیمت دیروز 7,563
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,359 7,563
بازه هفته 7,882 7,882
بازه سال - -
P/E 22689
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.891 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 7,563 179,336 36
0 0 0 7,600 4,903 2
0 0 0 7,700 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65