قیمت پایانی تغییر درصد
2,926 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,788 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,926 0.00 0.00
اولین قیمت 2,788
قیمت دیروز 2,926
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,072 2,780
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8778
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 167,056

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 731.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,439 2,788 15,000 1
1 1,000 1,386 2,870 5,748 1
0 0 0 3,080 17,499 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65