قیمت پایانی تغییر درصد
8,281 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,282 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,281 0.00 0.00
اولین قیمت 8,210
قیمت دیروز 8,281
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,282 7,494
بازه هفته 8,282 6,904
بازه سال - -
P/E 24843
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.07 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 59,740 8,282 0 0 0
1 5,000 8,281 0 0 0
4 62,593 8,277 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65