قیمت پایانی تغییر درصد
5,669 269.00 4.53

داده ها

آخرین معامله 5,642 296.00 4.98
قیمت پایانی 5,669 269.00 4.53
اولین قیمت 5,950
قیمت دیروز 5,938
بازه روز 5,950 5,642
قیمت مجاز 2,257 2,043
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17007
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,627

معاملات

تعداد معاملات 112
حجم معاملات 341,573
ارزش معاملات 1.936 میلیارد
ارزش بازار 1.417 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 341,573 341,573
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 59 19
حقیقی 59 19
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 4,539 5,642 822,270 42
1 1,000 1,439 5,643 499 1
1 1,000 1,386 5,700 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65