داده ها

آخرین معامله 1,451 56.00 3.72
قیمت پایانی 1,497 10.00 0.66
اولین قیمت 1,444
قیمت دیروز 1,507
بازه روز 1,470 1,443
قیمت مجاز 1,817 1,645
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4491
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 287,522

معاملات

تعداد معاملات 18
حجم معاملات 55,517
ارزش معاملات 80.334 میلیون
ارزش بازار 374.25 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 55,517 55,517
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 7
حقیقی 6 7
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,432 1,500 1,000 1
0 0 0 1,556 4,934 1
0 0 0 1,563 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/11/3)

65