قیمت پایانی تغییر درصد
9,508 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,508 0.00 0.00
اولین قیمت 9,481
قیمت دیروز 9,508
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,397 9,407
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1968156
تعداد سهام 14.472 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.001 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 137.6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 31,524 9,421 9,550 1,697 3
1 60,000 9,420 9,569 10,000 1
1 15,000 9,415 9,570 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65