قیمت پایانی تغییر درصد
8,939 8.00 0.09

داده ها

آخرین معامله 8,979 32.00 0.36
قیمت پایانی 8,939 8.00 0.09
اولین قیمت 8,651
قیمت دیروز 8,947
بازه روز 9,099 8,651
قیمت مجاز 10,397 9,407
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1850373
تعداد سهام 14.472 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.001 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 310
حجم معاملات 2.284 میلیون
ارزش معاملات 20.421 میلیارد
ارزش بازار 129.365 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 233,564 2.18 میلیون
حقوقی 2.051 میلیون 104,894
تعداد خرید فروش
مجموع 85 147
حقیقی 76 143
حقوقی 9 4
تغییر حقوقی به حقیقی 17.395 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 27,800 8,862 8,979 7,400 1
4 120,000 8,859 8,980 26,264 1
3 130,500 8,858 8,987 1,700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65