قیمت پایانی تغییر درصد
9,103 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,103 0.00 0.00
اولین قیمت 8,960
قیمت دیروز 9,103
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,509 8,605
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1884321
تعداد سهام 14.472 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.106 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 131.739 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,110 9,120 9,200 20,862 4
1 10,000 9,010 9,207 2,661 2
1 1,000 9,003 9,209 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65