قیمت پایانی تغییر درصد
8,600 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,504 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,600 0.00 0.00
اولین قیمت 8,500
قیمت دیروز 8,600
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,397 9,407
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1780200
تعداد سهام 14.472 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.001 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 124.459 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 302 8,503 8,570 9,000 1
2 2,105 8,500 8,578 10,000 1
1 310 8,490 8,580 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65