قیمت پایانی تغییر درصد
8,105 115.00 1.44

داده ها

آخرین معامله 8,021 31.00 0.39
قیمت پایانی 8,105 115.00 1.44
اولین قیمت 8,118
قیمت دیروز 7,990
بازه روز 8,199 8,000
قیمت مجاز 8,389 7,591
بازه هفته 8,150 7,821
بازه سال - -
P/E 1677735
تعداد سهام 19.049 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.243 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,259
حجم معاملات 5.591 میلیون
ارزش معاملات 45.317 میلیارد
ارزش بازار 154.39 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.138 میلیون 2.572 میلیون
حقوقی 1.454 میلیون 3.019 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 519 253
حقیقی 516 243
حقوقی 3 10
تغییر حقوقی به حقیقی 12.688 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 8,034 8,034 50,000 1
1 7,000 8,021 8,096 1,844 1
3 1,610 8,020 8,100 20,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65