قیمت پایانی تغییر درصد
10,884 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,920 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,884 0.00 0.00
اولین قیمت 10,800
قیمت دیروز 10,884
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,920 9,880
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2252988
تعداد سهام 14.472 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 956,663

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 157.513 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
25 1.629 میلیون 10,920 10,920 738 1
1 1,000 10,914 10,955 140 1
1 1,000 10,901 11,314 10 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65