قیمت پایانی تغییر درصد
6,889 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,870 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,889 0.00 0.00
اولین قیمت 6,910
قیمت دیروز 6,889
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,283 5,685
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1426023
تعداد سهام 14.472 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.117 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 99.698 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 280 6,860 6,916 298 1
1 200 6,823 0 0 0
2 1,618 6,588 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65