قیمت پایانی تغییر درصد
8,709 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,630 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,709 0.00 0.00
اولین قیمت 8,794
قیمت دیروز 8,709
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,272 8,390
بازه هفته 9,199 8,400
بازه سال - -
P/E 1802763
تعداد سهام 19.049 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.143 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 165.895 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 10,462 8,630 8,660 5,069 1
2 1,230 8,622 8,678 30,000 1
2 3,969 8,621 8,685 1,227 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65