قیمت پایانی تغییر درصد
8,361 26.00 0.31

داده ها

آخرین معامله 8,450 115.00 1.38
قیمت پایانی 8,361 26.00 0.31
اولین قیمت 8,250
قیمت دیروز 8,335
بازه روز 8,530 8,250
قیمت مجاز 10,397 9,407
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1730727
تعداد سهام 14.472 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.001 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 59
حجم معاملات 210,994
ارزش معاملات 1.789 میلیارد
ارزش بازار 121 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 110,994 153,149
حقوقی 100,000 57,845
تعداد خرید فروش
مجموع 27 28
حقیقی 26 26
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 352.458 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 220 8,460 8,490 5,000 2
1 4,737 8,451 8,494 1,000 1
1 3,500 8,450 8,495 23,133 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65