قیمت پایانی تغییر درصد
8,774 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,770 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,774 0.00 0.00
اولین قیمت 8,705
قیمت دیروز 8,774
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,123 8,255
بازه هفته 9,070 8,555
بازه سال - -
P/E 1816218
تعداد سهام 19.049 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.127 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 167.133 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 285 8,775 8,824 30,594 1
1 192 8,770 8,830 500 1
1 300 8,761 8,844 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65