قیمت پایانی تغییر درصد
9,372 193.00 2.10

داده ها

آخرین معامله 9,262 83.00 0.90
قیمت پایانی 9,372 193.00 2.10
اولین قیمت 9,300
قیمت دیروز 9,179
بازه روز 9,454 9,150
قیمت مجاز 8,412 7,922
بازه هفته 8,880 8,001
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 66 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 156
حجم معاملات 245,012
ارزش معاملات 2.296 میلیارد
ارزش بازار 618.552 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 245,012 222,912
حقوقی 0 22,100
تعداد خرید فروش
مجموع 49 47
حقیقی 49 46
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 207.121 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,029 8,255 8,700 385 1
2 10,242 8,250 10,189 920 1
1 300 8,220 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65