قیمت پایانی تغییر درصد
1,822 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,790 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,822 0.00 0.00
اولین قیمت 1,863
قیمت دیروز 1,822
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,808 1,636
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 668674
تعداد سهام 2.605 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.042 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.747 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 1,790 1,800 25,140 1
1 10,465 1,788 1,807 1,084 1
5 113,561 1,785 1,820 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65