قیمت پایانی تغییر درصد
2,429 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,432 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,429 0.00 0.00
اولین قیمت 2,460
قیمت دیروز 2,429
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,849 2,579
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 891443
تعداد سهام 5.211 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.084 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.657 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,979 2,414 2,438 443 1
3 24,726 2,408 2,441 1,000 1
1 417 2,403 2,448 15,396 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65