قیمت پایانی تغییر درصد
3,481 67.00 1.96

داده ها

آخرین معامله 3,431 17.00 0.50
قیمت پایانی 3,481 67.00 1.96
اولین قیمت 3,500
قیمت دیروز 3,414
بازه روز 3,540 3,401
قیمت مجاز 2,849 2,579
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1277527
تعداد سهام 5.211 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.084 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 684
حجم معاملات 5.531 میلیون
ارزش معاملات 19.257 میلیارد
ارزش بازار 18.139 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.931 میلیون 5.531 میلیون
حقوقی 600,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 230 259
حقیقی 228 259
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.089 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,600 3,431 3,458 32,500 2
2 21,257 3,430 3,460 10,319 2
1 10,000 3,429 3,466 10,580 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65