قیمت پایانی تغییر درصد
4,542 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,543 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,542 0.00 0.00
اولین قیمت 4,543
قیمت دیروز 4,542
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,543 4,111
بازه هفته 4,543 3,680
بازه سال - -
P/E 1666914
تعداد سهام 5.211 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.084 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 23.667 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
74 1.587 میلیون 4,543 7,238 138,000 4
2 1,385 4,542 0 0 0
1 500 4,541 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65