قیمت پایانی تغییر درصد
4,039 118.00 3.01

داده ها

آخرین معامله 4,040 119.00 3.03
قیمت پایانی 4,039 118.00 3.01
اولین قیمت 3,989
قیمت دیروز 3,921
بازه روز 4,107 3,850
قیمت مجاز 2,849 2,579
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1482313
تعداد سهام 5.211 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.084 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,431
حجم معاملات 9.491 میلیون
ارزش معاملات 38.333 میلیارد
ارزش بازار 21.046 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.444 میلیون 8.941 میلیون
حقوقی 56,080 559,000
تعداد خرید فروش
مجموع 405 540
حقیقی 404 538
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.031 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 493 4,035 4,040 3,000 2
1 5,800 4,030 4,046 2,569 1
3 8,023 4,023 4,047 20,128 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65