قیمت پایانی تغییر درصد
3,254 154.00 4.97

داده ها

آخرین معامله 3,255 155.00 5.00
قیمت پایانی 3,254 154.00 4.97
اولین قیمت 3,250
قیمت دیروز 3,100
بازه روز 3,255 3,172
قیمت مجاز 3,255 2,945
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1194218
تعداد سهام 5.211 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.084 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 449
حجم معاملات 5.898 میلیون
ارزش معاملات 19.191 میلیارد
ارزش بازار 16.956 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.898 میلیون 2.562 میلیون
حقوقی 0 3.336 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 118 216
حقیقی 118 211
حقوقی 0 5
تغییر حقوقی به حقیقی 10.855 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
96 2.794 میلیون 3,255 3,400 12,668 2
2 1,100 3,250 3,454 6,828 1
1 20,000 3,202 3,500 10,750 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65