قیمت پایانی تغییر درصد
2,973 49.00 1.68

داده ها

آخرین معامله 3,018 94.00 3.21
قیمت پایانی 2,973 49.00 1.68
اولین قیمت 2,997
قیمت دیروز 2,924
بازه روز 3,020 2,924
قیمت مجاز 2,849 2,579
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1091091
تعداد سهام 5.211 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.084 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,082
حجم معاملات 10.948 میلیون
ارزش معاملات 32.545 میلیارد
ارزش بازار 15.492 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.946 میلیون 6.046 میلیون
حقوقی 2,000 4.902 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 347 270
حقیقی 346 268
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 14.567 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 3,004 3,019 2,500 2
1 10,000 2,999 3,020 142,194 6
1 22,081 2,996 3,023 19,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65