قیمت پایانی تغییر درصد
3,275 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,293 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,275 0.00 0.00
اولین قیمت 3,219
قیمت دیروز 3,275
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,293 2,981
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1201925
تعداد سهام 2.605 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.042 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.533 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
211 12.8 میلیون 3,293 0 0 0
1 620 3,291 0 0 0
1 7,000 3,290 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65