داده ها

آخرین معامله 7,505 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,160 0.00 0.00
اولین قیمت 7,505
قیمت دیروز 7,160
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,114 5,532
بازه هفته 7,037 7,036
بازه سال - -
P/E 1754200
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.148 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 150 7,505 0 0 0
1 155 6,801 0 0 0
1 3,000 6,800 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65