داده ها

آخرین معامله 3,712 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,874 0.00 0.00
اولین قیمت 3,712
قیمت دیروز 3,874
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,177 3,781
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 949130
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 151,653

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.162 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,712 12,687 2
0 0 0 4,070 2,982 1
0 0 0 4,075 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65