داده ها

آخرین معامله 3,250 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,323 0.00 0.00
اولین قیمت 3,250
قیمت دیروز 3,323
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,494 3,162
بازه هفته 3,493 3,490
بازه سال - -
P/E 814135
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,286

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 996.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,500 3,250 3,492 900 1
1 500 3,162 3,493 1,000 2
0 0 0 3,494 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65