داده ها

آخرین معامله 5,472 288.00 5.00
قیمت پایانی 5,695 65.00 1.13
اولین قیمت 5,472
قیمت دیروز 5,760
بازه روز 5,472 5,472
قیمت مجاز 6,048 5,472
بازه هفته 5,605 5,605
بازه سال - -
P/E 1395275
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 10
حجم معاملات 26,900
ارزش معاملات 147.197 میلیون
ارزش بازار 1.709 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 26,900 26,900
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 4
حقیقی 7 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 5,088 5,472 121,881 22
0 0 0 5,473 1,304 1
0 0 0 5,474 450 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65