داده ها

آخرین معامله 5,525 290.00 4.99
قیمت پایانی 5,815 0.00 0.00
اولین قیمت 5,525
قیمت دیروز 5,815
بازه روز 5,525 5,525
قیمت مجاز 6,114 5,532
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1424675
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 200
ارزش معاملات 1.105 میلیون
ارزش بازار 1.745 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 200 200
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,525 25,748 4
0 0 0 5,600 2,500 1
0 0 0 5,629 809 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65