قیمت پایانی تغییر درصد
20,371 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 20,470 0.00 0.00
قیمت پایانی 20,371 0.00 0.00
اولین قیمت 19,994
قیمت دیروز 20,371
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,470 18,522
بازه هفته 20,470 18,551
بازه سال - -
P/E 4990895
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.111 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,060 19,927 21,267 100 1
1 98 19,924 0 0 0
1 3,000 19,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65