داده ها

آخرین معامله 17,217 532.00 3.00
قیمت پایانی 17,206 543.00 3.06
اولین قیمت 17,586
قیمت دیروز 17,749
بازه روز 17,586 16,865
قیمت مجاز 18,636 16,862
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 49346808
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 473
حجم معاملات 913,566
ارزش معاملات 15.719 میلیارد
ارزش بازار 2.581 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 913,566 349,316
حقوقی 0 564,250
تعداد خرید فروش
مجموع 230 80
حقیقی 230 76
حقوقی 0 4
تغییر حقوقی به حقیقی 9.708 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 17,161 17,217 11,750 1
1 500 17,130 17,229 15,000 1
1 581 17,111 17,380 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65