قیمت پایانی تغییر درصد
17,192 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,167 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,192 0.00 0.00
اولین قیمت 17,698
قیمت دیروز 17,192
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,934 16,226
بازه هفته 18,330 17,509
بازه سال - -
P/E 49306656
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.736 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 17,101 17,259 1,000 1
2 1,065 17,100 17,294 8,792 1
1 900 17,083 17,295 83 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65