قیمت پایانی تغییر درصد
15,279 238.00 1.58

داده ها

آخرین معامله 15,111 70.00 0.47
قیمت پایانی 15,279 238.00 1.58
اولین قیمت 15,050
قیمت دیروز 15,041
بازه روز 15,400 15,050
قیمت مجاز 16,727 15,135
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 43820172
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 80
حجم معاملات 177,872
ارزش معاملات 2.718 میلیارد
ارزش بازار 2.292 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 134,109 123,222
حقوقی 43,763 54,650
تعداد خرید فروش
مجموع 17 21
حقیقی 14 20
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 166.342 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 74 15,115 15,398 65 1
1 328 15,114 15,399 200 1
1 5,800 15,110 15,479 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65