قیمت پایانی تغییر درصد
24,600 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 25,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,600 0.00 0.00
اولین قیمت 23,700
قیمت دیروز 24,600
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,727 15,135
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 70552800
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.69 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 13,000 24,603 24,979 2,000 1
1 404 24,602 25,399 200 1
1 10,000 24,600 25,400 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65