قیمت پایانی تغییر درصد
19,447 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,447 0.00 0.00
اولین قیمت 19,730
قیمت دیروز 19,447
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,727 15,135
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 55773996
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.917 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 18,888 19,680 200 1
1 157 18,887 19,686 3,516 1
1 1,409 18,822 19,687 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65