قیمت پایانی تغییر درصد
15,214 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,214 0.00 0.00
اولین قیمت 15,670
قیمت دیروز 15,214
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,974 14,454
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 43633752
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.282 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,090 14,404 15,290 129 1
0 0 0 15,400 148 1
0 0 0 15,600 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65