قیمت پایانی تغییر درصد
17,053 680.00 3.83

داده ها

آخرین معامله 17,260 473.00 2.67
قیمت پایانی 17,053 680.00 3.83
اولین قیمت 17,719
قیمت دیروز 17,733
بازه روز 17,733 16,847
قیمت مجاز 18,619 16,847
بازه هفته 17,970 17,690
بازه سال - -
P/E 48908004
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 591
حجم معاملات 509,816
ارزش معاملات 8.694 میلیارد
ارزش بازار 7.674 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 477,425 458,816
حقوقی 32,391 51,000
تعداد خرید فروش
مجموع 251 158
حقیقی 250 157
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 317.339 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,750 17,260 17,297 11,855 1
1 300 17,258 17,319 916 2
3 8,737 17,250 17,352 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65