قیمت پایانی تغییر درصد
33,561 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 34,438 0.00 0.00
قیمت پایانی 33,561 0.00 0.00
اولین قیمت 34,000
قیمت دیروز 33,561
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 34,456 31,176
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 96252948
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.034 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 96 34,177 34,439 421 1
1 250 34,000 34,450 530 1
1 502 33,922 34,451 2,070 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65