قیمت پایانی تغییر درصد
2,333 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,352 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,333 0.00 0.00
اولین قیمت 2,279
قیمت دیروز 2,333
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,590 1,440
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 590249
تعداد سهام 1.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 640,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.733 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 2,271 2,368 1,533 1
1 30,000 2,100 2,369 21,746 5
1 1,000 2,081 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65