قیمت پایانی تغییر درصد
1,641 62.00 3.93

داده ها

آخرین معامله 1,657 78.00 4.94
قیمت پایانی 1,641 62.00 3.93
اولین قیمت 1,657
قیمت دیروز 1,579
بازه روز 1,657 1,650
قیمت مجاز 1,657 1,501
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 415173
تعداد سهام 1.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 640,000

معاملات

تعداد معاملات 79
حجم معاملات 511,101
ارزش معاملات 846.804 میلیون
ارزش بازار 2.626 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 511,101 461,101
حقوقی 0 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 29 32
حقیقی 29 31
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 82.05 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
20 566,445 1,657 0 0 0
1 6,148 1,619 0 0 0
1 2,050 1,550 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65