قیمت پایانی تغییر درصد
965 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 953 0.00 0.00
قیمت پایانی 965 0.00 0.00
اولین قیمت 965
قیمت دیروز 965
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,034 936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 244145
تعداد سهام 1.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 640,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.544 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,035 952 953 15,384 1
2 4,111 951 979 26,500 1
2 27,010 950 980 5,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65