قیمت پایانی تغییر درصد
3,142 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,181 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,142 0.00 0.00
اولین قیمت 3,060
قیمت دیروز 3,142
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,181 2,879
بازه هفته 3,181 2,830
بازه سال - -
P/E 794926
تعداد سهام 1.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 640,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.027 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,095 3,167 3,183 990 1
1 10,000 3,166 3,195 2,000 1
1 2,631 3,165 3,200 1,580 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65