قیمت پایانی تغییر درصد
3,405 167.00 4.68

داده ها

آخرین معامله 3,394 178.00 4.98
قیمت پایانی 3,405 167.00 4.68
اولین قیمت 3,599
قیمت دیروز 3,572
بازه روز 3,599 3,394
قیمت مجاز 3,750 3,394
بازه هفته 3,912 3,800
بازه سال - -
P/E 861465
تعداد سهام 1.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 640,000

معاملات

تعداد معاملات 470
حجم معاملات 3.628 میلیون
ارزش معاملات 12.353 میلیارد
ارزش بازار 5.448 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.628 میلیون 3.628 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 240 89
حقیقی 240 89
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,341 3,200 3,394 168,567 4
1 2,000 2,775 3,400 23,202 1
0 0 0 3,450 16,443 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65