داده ها

آخرین معامله 3,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,188 0.00 0.00
اولین قیمت 3,144
قیمت دیروز 3,188
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,347 3,029
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15940
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 158,128

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 733.24 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
48 2.372 میلیون 3,200 3,222 300 1
1 10,000 3,167 3,234 4,000 1
1 1,000 3,166 3,235 18,700 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65