داده ها

آخرین معامله 2,871 136.00 4.97
قیمت پایانی 2,770 35.00 1.28
اولین قیمت 2,871
قیمت دیروز 2,735
بازه روز 2,871 2,871
قیمت مجاز 2,871 2,599
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13850
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 227,066

معاملات

تعداد معاملات 5
حجم معاملات 47,700
ارزش معاملات 136.947 میلیون
ارزش بازار 637.1 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 47,700 47,700
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 4
حقیقی 2 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
158 5.85 میلیون 2,871 0 0 0
2 12,121 2,870 0 0 0
5 26,458 2,735 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65