داده ها

آخرین معامله 2,301 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,328 0.00 0.00
اولین قیمت 2,374
قیمت دیروز 2,328
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,371 3,051
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11640
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 157,381

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 535.44 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,301 68,120 10
0 0 0 2,315 30,000 3
0 0 0 2,316 51,099 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65