قیمت پایانی تغییر درصد
6,341 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,226 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,341 0.00 0.00
اولین قیمت 6,226
قیمت دیروز 6,341
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,880 6,226
بازه هفته 6,715 5,518
بازه سال - -
P/E 31705
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 92,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.458 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 734 5,750 6,226 860,050 67
1 1,000 5,700 6,228 500 1
1 920 5,405 6,300 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65