قیمت پایانی تغییر درصد
413 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 413 0.00 0.00
قیمت پایانی 413 0.00 0.00
اولین قیمت 412
قیمت دیروز 413
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,158 1,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 66080
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.865 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 23.871 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 300,000 413 413 590,408 7
33 958,430 412 414 417,485 7
15 436,002 411 415 3.585 میلیون 40

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65