قیمت پایانی تغییر درصد
790 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 795 0.00 0.00
قیمت پایانی 790 0.00 0.00
اولین قیمت 790
قیمت دیروز 790
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 829 751
بازه هفته 805 772
بازه سال - -
P/E 126400
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 45.662 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 60,000 799 799 32,000 1
1 50,000 795 800 174,220 6
5 225,500 790 801 27,508 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65