قیمت پایانی تغییر درصد
1,047 41.00 4.08

داده ها

آخرین معامله 1,052 46.00 4.57
قیمت پایانی 1,047 41.00 4.08
اولین قیمت 1,017
قیمت دیروز 1,006
بازه روز 1,056 1,017
قیمت مجاز 1,056 956
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 167520
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 10.215 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,513
حجم معاملات 42.22 میلیون
ارزش معاملات 44.209 میلیارد
ارزش بازار 60.517 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 28.535 میلیون 15.928 میلیون
حقوقی 13.685 میلیون 26.292 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 153 259
حقیقی 151 253
حقوقی 2 6
تغییر حقوقی به حقیقی 13.2 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,719 1,051 1,052 343,420 10
3 71,575 1,050 1,053 5,000 1
2 133,900 1,046 1,054 675,630 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65