قیمت پایانی تغییر درصد
559 8.00 1.45

داده ها

آخرین معامله 556 5.00 0.91
قیمت پایانی 559 8.00 1.45
اولین قیمت 566
قیمت دیروز 551
بازه روز 567 551
قیمت مجاز 578 524
بازه هفته 535 505
بازه سال - -
P/E 89440
تعداد سهام 175.354 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 19.011 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 5,427
حجم معاملات 153.473 میلیون
ارزش معاملات 85.751 میلیارد
ارزش بازار 98.023 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 108.068 میلیون 135.357 میلیون
حقوقی 45.404 میلیون 18.115 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,145 1,041
حقیقی 1,138 1,033
حقوقی 7 8
تغییر حقوقی به حقیقی 15.254 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 74,560 557 557 1.498 میلیون 26
2 154,901 556 558 1.232 میلیون 18
4 298,577 555 559 720,019 20

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65