قیمت پایانی تغییر درصد
14,585 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,573 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,585 0.00 0.00
اولین قیمت 14,573
قیمت دیروز 14,585
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,105 14,573
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3252455
تعداد سهام 1.08 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.752 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 14,573 367 1
0 0 0 14,585 2,000 1
0 0 0 14,630 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65