قیمت پایانی تغییر درصد
2,274 39.00 1.74

داده ها

آخرین معامله 2,315 80.00 3.58
قیمت پایانی 2,274 39.00 1.74
اولین قیمت 2,260
قیمت دیروز 2,235
بازه روز 2,319 2,249
قیمت مجاز 2,365 2,141
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 507102
تعداد سهام 1.08 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 27
حجم معاملات 77,128
ارزش معاملات 175.419 میلیون
ارزش بازار 2.456 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 77,128 77,128
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 12
حقیقی 7 12
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,274 2,315 8,500 1
1 10,000 2,202 2,320 10,000 1
1 500 2,201 2,346 5,050 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/25)

65