قیمت پایانی تغییر درصد
3,731 56.00 1.52

داده ها

آخرین معامله 3,684 9.00 0.24
قیمت پایانی 3,731 56.00 1.52
اولین قیمت 3,858
قیمت دیروز 3,675
بازه روز 3,858 3,669
قیمت مجاز 4,050 3,666
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 832013
تعداد سهام 1.08 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 129
حجم معاملات 906,989
ارزش معاملات 3.384 میلیارد
ارزش بازار 4.029 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 472,316 712,752
حقوقی 434,673 194,237
تعداد خرید فروش
مجموع 34 30
حقیقی 33 27
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 897.067 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,027 3,684 3,750 2,000 1
1 1,000 3,683 3,753 10,000 1
2 3,300 3,682 3,754 3,800 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65