قیمت پایانی تغییر درصد
4,440 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,375 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,440 0.00 0.00
اولین قیمت 4,440
قیمت دیروز 4,440
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,257 2,947
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 990120
تعداد سهام 1.08 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.795 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 4,223 4,473 3,000 1
4 200,000 4,100 4,476 4,243 1
1 100 4,085 4,478 33,947 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65