قیمت پایانی تغییر درصد
9,997 474.00 4.98

داده ها

آخرین معامله 9,999 476.00 5.00
قیمت پایانی 9,997 474.00 4.98
اولین قیمت 9,990
قیمت دیروز 9,523
بازه روز 9,999 9,990
قیمت مجاز 3,257 2,947
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2229331
تعداد سهام 1.08 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 58
حجم معاملات 424,535
ارزش معاملات 4.244 میلیارد
ارزش بازار 10.797 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 424,535 411,344
حقوقی 0 13,191
تعداد خرید فروش
مجموع 18 32
حقیقی 18 29
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 131.87 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
45 1.322 میلیون 9,999 0 0 0
1 422 9,532 0 0 0
1 8,200 9,140 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65