قیمت پایانی تغییر درصد
15,133 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,020 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,133 0.00 0.00
اولین قیمت 15,300
قیمت دیروز 15,133
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,689 14,195
بازه هفته 16,145 14,101
بازه سال - -
P/E 3374659
تعداد سهام 1.08 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.344 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 71 15,020 15,149 648 1
1 2,243 15,001 15,200 2,177 1
1 100 15,000 15,300 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65