قیمت پایانی تغییر درصد
3,004 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,004 0.00 0.00
اولین قیمت 3,000
قیمت دیروز 3,004
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,141 2,843
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 669892
تعداد سهام 1.08 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.244 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,530 2,982 3,015 15,550 1
1 1,000 2,901 3,016 500 1
1 2,000 2,860 3,070 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65