داده ها

آخرین معامله 7,119 68.00 0.96
قیمت پایانی 7,161 110.00 1.56
اولین قیمت 7,279
قیمت دیروز 7,051
بازه روز 7,283 7,040
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 7,130 6,807
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 312 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,252
حجم معاملات 3.673 میلیون
ارزش معاملات 26.299 میلیارد
ارزش بازار 2.234 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.655 میلیون 3.673 میلیون
حقوقی 17,600 0
تعداد خرید فروش
مجموع 604 298
حقیقی 603 298
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 126.034 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65