داده ها

آخرین معامله 4,661 59.00 1.28
قیمت پایانی 4,605 3.00 0.07
اولین قیمت 4,546
قیمت دیروز 4,602
بازه روز 4,666 4,501
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 312 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 62
حجم معاملات 261,305
ارزش معاملات 1.203 میلیارد
ارزش بازار 1.437 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 261,305 261,305
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 38 29
حقیقی 38 29
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65