داده ها

آخرین معامله 4,520 198.00 4.20
قیمت پایانی 4,618 100.00 2.12
اولین قیمت 4,830
قیمت دیروز 4,718
بازه روز 4,830 4,520
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 312 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,076
حجم معاملات 5.977 میلیون
ارزش معاملات 27.6 میلیارد
ارزش بازار 1.441 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.977 میلیون 5.977 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 458 249
حقیقی 458 249
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65