داده ها

آخرین معامله 2,550 45.00 1.80
قیمت پایانی 2,526 21.00 0.84
اولین قیمت 2,511
قیمت دیروز 2,505
بازه روز 2,570 2,471
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 312 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 167
حجم معاملات 1.029 میلیون
ارزش معاملات 2.598 میلیارد
ارزش بازار 788.112 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.029 میلیون 1.029 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 46 70
حقیقی 46 70
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65