داده ها

آخرین معامله 3,077 56.00 1.79
قیمت پایانی 3,105 28.00 0.89
اولین قیمت 3,100
قیمت دیروز 3,133
بازه روز 3,150 3,077
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 312 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 368
حجم معاملات 1.423 میلیون
ارزش معاملات 4.417 میلیارد
ارزش بازار 968.76 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.386 میلیون 1.423 میلیون
حقوقی 36,159 0
تعداد خرید فروش
مجموع 160 96
حقیقی 159 96
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 112.274 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65