قیمت پایانی تغییر درصد
6,062 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,190 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,062 0.00 0.00
اولین قیمت 5,781
قیمت دیروز 6,062
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,438 4,016
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -357658
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,163

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.212 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,700 6,072 6,190 32,838 1
1 457 6,060 6,279 250 1
2 100,000 6,000 6,284 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65