قیمت پایانی تغییر درصد
4,075 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,075 0.00 0.00
اولین قیمت 3,845
قیمت دیروز 4,075
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,438 4,016
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -240425
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,163

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 815 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 3,890 4,000 9,800 1
1 1,285 3,877 4,050 15,000 1
1 2,000 3,855 4,100 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65