قیمت پایانی تغییر درصد
11,425 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,439 14.00 0.12
قیمت پایانی 11,425 0.00 0.00
اولین قیمت 11,439
قیمت دیروز 11,425
بازه روز 11,439 11,439
قیمت مجاز 4,438 4,016
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -674075
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,163

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 88
ارزش معاملات 1.007 میلیون
ارزش بازار 2.285 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 88 88
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 908 10,854 11,346 6,000 1
0 0 0 11,347 6,545 2
0 0 0 11,348 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65