قیمت پایانی تغییر درصد
2,055 2.00 0.10

داده ها

آخرین معامله 2,155 102.00 4.97
قیمت پایانی 2,055 2.00 0.10
اولین قیمت 2,155
قیمت دیروز 2,053
بازه روز 2,155 2,155
قیمت مجاز 3,057 2,767
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -121245
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 122,339

معاملات

تعداد معاملات 4
حجم معاملات 3,701
ارزش معاملات 7.976 میلیون
ارزش بازار 205.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3,701 3,701
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 4
حقیقی 3 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,155 3,071 1,500 1
0 0 0 3,359 2,067 1
0 0 0 3,744 5,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65