قیمت پایانی تغییر درصد
3,310 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,310 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,310 0.00 0.00
اولین قیمت 3,310
قیمت دیروز 3,310
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,310 2,996
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -195290
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 146,113

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 662 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 351,376 3,310 4,071 2,000 1
1 5,000 1,960 4,238 5,000 1
0 0 0 4,370 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65