قیمت پایانی تغییر درصد
8,477 93.00 1.11

داده ها

آخرین معامله 8,599 215.00 2.56
قیمت پایانی 8,477 93.00 1.11
اولین قیمت 8,600
قیمت دیروز 8,384
بازه روز 8,776 8,200
قیمت مجاز 4,438 4,016
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -500143
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,163

معاملات

تعداد معاملات 45
حجم معاملات 142,516
ارزش معاملات 1.208 میلیارد
ارزش بازار 1.695 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 142,516 142,516
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 19 20
حقیقی 19 20
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,397 8,200 8,648 500 1
1 15,000 8,150 8,649 120 1
2 7,000 8,110 8,700 11,619 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65