قیمت پایانی تغییر درصد
2,867 34.00 1.20

داده ها

آخرین معامله 2,808 25.00 0.88
قیمت پایانی 2,867 34.00 1.20
اولین قیمت 2,850
قیمت دیروز 2,833
بازه روز 2,924 2,800
قیمت مجاز 3,039 2,751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1433500
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 611
حجم معاملات 3.844 میلیون
ارزش معاملات 11.021 میلیارد
ارزش بازار 5.734 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.844 میلیون 3.366 میلیون
حقوقی 0 478,132
تعداد خرید فروش
مجموع 198 220
حقیقی 198 219
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.371 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 2,807 2,820 16,212 1
6 29,485 2,800 2,827 25,000 1
1 1,000 2,785 2,830 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65