قیمت پایانی تغییر درصد
2,850 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,867 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,850 0.00 0.00
اولین قیمت 2,850
قیمت دیروز 2,850
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,039 2,751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1425000
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.7 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,454 2,867 2,878 10,000 1
1 1,000 2,855 2,880 34,677 3
1 5,000 2,851 2,890 12,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65