قیمت پایانی تغییر درصد
2,783 27.00 0.96

داده ها

آخرین معامله 2,752 58.00 2.06
قیمت پایانی 2,783 27.00 0.96
اولین قیمت 2,814
قیمت دیروز 2,810
بازه روز 2,814 2,748
قیمت مجاز 3,039 2,751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1391500
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 168
حجم معاملات 695,210
ارزش معاملات 1.932 میلیارد
ارزش بازار 5.566 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 695,210 695,210
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 86 38
حقیقی 86 38
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 2,753 2,770 12,605 1
6 7,582 2,752 2,780 6,882 2
6 50,998 2,751 2,788 74,750 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65