قیمت پایانی تغییر درصد
2,589 6.00 0.23

داده ها

آخرین معامله 2,595 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,589 6.00 0.23
اولین قیمت 2,575
قیمت دیروز 2,595
بازه روز 2,610 2,570
قیمت مجاز 2,724 2,466
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1294500
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 313
حجم معاملات 1.967 میلیون
ارزش معاملات 5.092 میلیارد
ارزش بازار 5.178 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.937 میلیون 981,850
حقوقی 30,000 985,140
تعداد خرید فروش
مجموع 119 75
حقیقی 118 70
حقوقی 1 5
تغییر حقوقی به حقیقی 2.473 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,761 2,591 2,595 23,660 1
1 3,850 2,590 2,600 26,366 4
2 11,000 2,585 2,610 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65