قیمت پایانی تغییر درصد
2,552 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,570 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,552 0.00 0.00
اولین قیمت 2,550
قیمت دیروز 2,552
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,574 2,330
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1276000
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.104 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,540 2,570 58,405 5
1 1,900 2,539 2,579 5,532 2
1 5,000 2,538 2,580 16,574 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65