قیمت پایانی تغییر درصد
2,972 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,960 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,972 0.00 0.00
اولین قیمت 3,015
قیمت دیروز 2,972
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,120 2,824
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1486000
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.944 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 14,500 2,784 3,092 3,000 1
1 1,000 2,777 3,094 6,000 1
1 1,000 2,748 3,104 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65