قیمت پایانی تغییر درصد
3,786 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,789 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,786 0.00 0.00
اولین قیمت 3,800
قیمت دیروز 3,786
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,994 3,614
بازه هفته 3,894 3,363
بازه سال - -
P/E 1893000
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.844 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 945 3,780 3,790 15,000 1
2 1,699 3,763 3,795 649 1
2 15,258 3,762 3,798 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65