قیمت پایانی تغییر درصد
3,356 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,399 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,356 0.00 0.00
اولین قیمت 3,500
قیمت دیروز 3,356
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,039 2,751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1678000
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.712 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 885 3,374 3,400 104,008 4
3 5,947 3,370 3,408 15,949 2
1 3,000 3,367 3,410 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/21)

65