قیمت پایانی تغییر درصد
3,575 138.00 4.02

داده ها

آخرین معامله 3,602 165.00 4.80
قیمت پایانی 3,575 138.00 4.02
اولین قیمت 3,535
قیمت دیروز 3,437
بازه روز 3,608 3,450
قیمت مجاز 3,608 3,266
بازه هفته 3,830 3,413
بازه سال - -
P/E 1787500
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 981
حجم معاملات 7.186 میلیون
ارزش معاملات 25.695 میلیارد
ارزش بازار 9.295 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.884 میلیون 6.036 میلیون
حقوقی 302,000 1.15 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 471 297
حقیقی 469 293
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 3.032 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,500 3,600 3,605 50,000 1
1 1,126 3,599 3,608 20,975 11
2 9,000 3,544 3,650 56,723 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65