قیمت پایانی تغییر درصد
9,896 209.00 2.16

داده ها

آخرین معامله 9,974 287.00 2.96
قیمت پایانی 9,896 209.00 2.16
اولین قیمت 9,900
قیمت دیروز 9,687
بازه روز 9,990 9,750
قیمت مجاز 10,171 9,203
بازه هفته 10,159 9,439
بازه سال - -
P/E 7877216
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.001 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 412
حجم معاملات 1.311 میلیون
ارزش معاملات 12.975 میلیارد
ارزش بازار 141.038 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.057 میلیون 1.023 میلیون
حقوقی 254,338 287,934
تعداد خرید فروش
مجموع 197 89
حقیقی 194 85
حقوقی 3 4
تغییر حقوقی به حقیقی 332.466 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 185 9,870 9,972 4,963 1
1 150 9,861 10,000 3,526 1
1 3,500 9,812 10,037 56 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65