قیمت پایانی تغییر درصد
9,823 58.00 0.59

داده ها

آخرین معامله 9,790 25.00 0.26
قیمت پایانی 9,823 58.00 0.59
اولین قیمت 9,900
قیمت دیروز 9,765
بازه روز 9,900 9,660
قیمت مجاز 8,894 8,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7819108
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.168 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 218
حجم معاملات 874,025
ارزش معاملات 8.59 میلیارد
ارزش بازار 139.997 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 337,330 359,811
حقوقی 536,695 514,214
تعداد خرید فروش
مجموع 60 37
حقیقی 57 32
حقوقی 3 5
تغییر حقوقی به حقیقی 220.831 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 15,158 9,750 9,790 4,792 1
1 21,000 9,732 9,794 31,524 1
2 16,200 9,731 9,797 31,524 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65