قیمت پایانی تغییر درصد
8,643 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,620 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,643 0.00 0.00
اولین قیمت 8,850
قیمت دیروز 8,643
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,292 8,408
بازه هفته 8,850 8,500
بازه سال - -
P/E 6879828
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.153 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 123.18 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,934 8,600 8,618 15,533 2
1 6,315 8,598 8,630 5,794 2
1 200 8,597 8,645 2,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65