قیمت پایانی تغییر درصد
4,555 61.00 1.36

داده ها

آخرین معامله 4,540 46.00 1.02
قیمت پایانی 4,555 61.00 1.36
اولین قیمت 4,501
قیمت دیروز 4,494
بازه روز 4,600 4,490
قیمت مجاز 4,375 3,959
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3625780
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.242 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 408
حجم معاملات 3.264 میلیون
ارزش معاملات 14.868 میلیارد
ارزش بازار 64.918 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.8 میلیون 1.966 میلیون
حقوقی 1.464 میلیون 1.298 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 140 77
حقیقی 122 68
حقوقی 18 9
تغییر حقوقی به حقیقی 755.729 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 439 4,521 4,540 14,306 1
1 10,000 4,510 4,544 43,572 1
1 14,000 4,500 4,550 3,980 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65