قیمت پایانی تغییر درصد
9,833 2.00 0.02

داده ها

آخرین معامله 9,860 29.00 0.29
قیمت پایانی 9,833 2.00 0.02
اولین قیمت 9,855
قیمت دیروز 9,831
بازه روز 9,948 9,770
قیمت مجاز 10,322 9,340
بازه هفته 9,999 9,286
بازه سال - -
P/E 7827068
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.069 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 722
حجم معاملات 3.052 میلیون
ارزش معاملات 30.008 میلیارد
ارزش بازار 140.14 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.899 میلیون 2.822 میلیون
حقوقی 1.153 میلیون 229,702
تعداد خرید فروش
مجموع 253 266
حقیقی 248 265
حقوقی 5 1
تغییر حقوقی به حقیقی 9.075 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 9,821 9,860 482 1
1 230 9,820 9,880 2,080 1
1 150 9,814 9,900 10,780 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65