قیمت پایانی تغییر درصد
8,245 25.00 0.30

داده ها

آخرین معامله 8,219 1.00 0.01
قیمت پایانی 8,245 25.00 0.30
اولین قیمت 8,244
قیمت دیروز 8,220
بازه روز 8,301 8,170
قیمت مجاز 8,894 8,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6563020
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.168 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 161
حجم معاملات 1.153 میلیون
ارزش معاملات 9.51 میلیارد
ارزش بازار 117.508 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 463,293 603,325
حقوقی 690,000 549,968
تعداد خرید فروش
مجموع 65 61
حقیقی 63 57
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 1.155 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 8,219 8,220 8,573 2
2 3,200 8,170 8,239 29,517 1
2 3,500 8,151 8,240 7,100 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65