قیمت پایانی تغییر درصد
7,021 7.00 0.10

داده ها

آخرین معامله 7,000 28.00 0.40
قیمت پایانی 7,021 7.00 0.10
اولین قیمت 6,950
قیمت دیروز 7,028
بازه روز 7,055 6,940
قیمت مجاز 8,894 8,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5588716
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.168 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 78
حجم معاملات 439,841
ارزش معاملات 3.081 میلیارد
ارزش بازار 100.063 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 173,002 255,001
حقوقی 266,839 184,840
تعداد خرید فروش
مجموع 28 44
حقیقی 26 41
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 575.715 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 36,875 6,980 7,010 5,160 1
2 750 6,975 7,015 805 2
1 16,103 6,972 7,020 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65