قیمت پایانی تغییر درصد
8,718 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,798 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,718 0.00 0.00
اولین قیمت 8,540
قیمت دیروز 8,718
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,153 8,283
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6939528
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.157 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 124.249 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 578 8,604 8,799 87,873 2
1 682 8,600 8,888 6,000 1
2 12,000 8,000 8,997 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65