قیمت پایانی تغییر درصد
8,857 344.00 3.74

داده ها

آخرین معامله 8,741 460.00 5.00
قیمت پایانی 8,857 344.00 3.74
اولین قیمت 9,200
قیمت دیروز 9,201
بازه روز 9,348 8,741
قیمت مجاز 8,894 8,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7050172
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.168 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 828
حجم معاملات 10.422 میلیون
ارزش معاملات 92.312 میلیارد
ارزش بازار 126.23 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.474 میلیون 7.68 میلیون
حقوقی 7.948 میلیون 2.742 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 273 80
حقیقی 260 68
حقوقی 13 12
تغییر حقوقی به حقیقی 46.112 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
44 619,361 8,741 8,741 2.236 میلیون 67
1 150 8,730 8,770 1,000 1
1 5,200 8,701 8,790 765 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65