قیمت پایانی تغییر درصد
11,696 86.00 0.74

داده ها

آخرین معامله 11,700 90.00 0.78
قیمت پایانی 11,696 86.00 0.74
اولین قیمت 11,988
قیمت دیروز 11,610
بازه روز 11,988 11,090
قیمت مجاز 10,118 9,156
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8888960
تعداد سهام 230.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 246
حجم معاملات 418,429
ارزش معاملات 4.894 میلیارد
ارزش بازار 2.695 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 418,429 309,401
حقوقی 0 109,028
تعداد خرید فروش
مجموع 84 96
حقیقی 84 93
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 1.275 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 212 11,710 11,750 1,200 2
1 5,379 11,700 11,797 2,500 1
1 851 11,690 11,798 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65