قیمت پایانی تغییر درصد
17,274 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,274 0.00 0.00
اولین قیمت 17,588
قیمت دیروز 17,274
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,042 17,230
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13128240
تعداد سهام 230.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.98 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,454 17,233 17,340 4,654 1
2 6,706 17,231 17,449 2,619 1
4 25,482 17,230 17,489 13,976 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65