قیمت پایانی تغییر درصد
13,239 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,239 0.00 0.00
اولین قیمت 13,827
قیمت دیروز 13,239
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,518 13,136
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10061640
تعداد سهام 230.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.05 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,270 13,212 13,558 1,000 1
1 1,130 13,211 13,560 2,245 1
1 386 13,201 13,650 3,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65