قیمت پایانی تغییر درصد
11,474 546.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 11,474 546.00 5.00
قیمت پایانی 11,474 546.00 5.00
اولین قیمت 11,474
قیمت دیروز 10,928
بازه روز 11,474 11,474
قیمت مجاز 11,474 10,382
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8720240
تعداد سهام 230.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 77
حجم معاملات 351,535
ارزش معاملات 4.034 میلیارد
ارزش بازار 2.644 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 351,535 351,535
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 8 55
حقیقی 8 55
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
44 539,985 11,474 0 0 0
1 4,000 11,100 0 0 0
1 6,000 11,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65