قیمت پایانی تغییر درصد
9,480 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,480 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,480 0.00 0.00
اولین قیمت 9,480
قیمت دیروز 9,480
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,118 9,156
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7204800
تعداد سهام 230.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.184 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,500 9,121 9,937 3,500 1
1 20 9,030 9,950 20,000 1
1 9,479 9,022 10,000 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65