قیمت پایانی تغییر درصد
6,645 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,571 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,645 0.00 0.00
اولین قیمت 6,852
قیمت دیروز 6,645
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,261 6,571
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5050200
تعداد سهام 115.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 765.504 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,833 153 1
0 0 0 6,866 580 1
0 0 0 6,999 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/20)

65