قیمت پایانی تغییر درصد
11,096 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,442 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,096 0.00 0.00
اولین قیمت 11,420
قیمت دیروز 11,096
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,841 10,715
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8432960
تعداد سهام 230.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.557 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,700 11,151 11,151 10,000 1
3 20,096 11,000 11,442 4,400 1
1 912 10,905 11,450 19,320 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65