قیمت پایانی تغییر درصد
1,005 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 999 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,005 0.00 0.00
اولین قیمت 1,045
قیمت دیروز 1,005
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 1,022 1,022
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 490 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 492.45 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/28)

65