قیمت پایانی تغییر درصد
23,103 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,076 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,103 0.00 0.00
اولین قیمت 24,000
قیمت دیروز 23,103
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,504 23,076
بازه هفته 23,895 22,685
بازه سال - -
P/E 3557862
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.776 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 22,334 23,076 1.035 میلیون 107
1 47 21,801 23,098 50,000 1
1 50 21,346 23,400 44 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65