قیمت پایانی تغییر درصد
31,752 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 32,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,752 0.00 0.00
اولین قیمت 32,000
قیمت دیروز 31,752
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 33,316 30,144
بازه هفته 32,600 28,999
بازه سال - -
P/E 4889808
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.938 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,114 32,009 32,299 8,197 1
1 400 32,000 32,389 700 1
1 96 31,900 32,398 698 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65