قیمت پایانی تغییر درصد
18,797 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,797 0.00 0.00
اولین قیمت 18,200
قیمت دیروز 18,797
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,719 17,841
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2894738
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.699 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 789 18,910 19,000 706 1
1 700 18,905 19,110 100 1
1 400 18,901 19,111 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65