قیمت پایانی تغییر درصد
24,183 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 24,244 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,183 0.00 0.00
اولین قیمت 24,850
قیمت دیروز 24,183
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,600 11,400
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3724182
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.046 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 850 24,004 24,249 4,450 2
1 200 24,003 24,250 5,426 1
3 1,829 24,000 24,280 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65