قیمت پایانی تغییر درصد
10,645 183.00 1.69

داده ها

آخرین معامله 10,699 129.00 1.19
قیمت پایانی 10,645 183.00 1.69
اولین قیمت 11,018
قیمت دیروز 10,828
بازه روز 11,100 10,301
قیمت مجاز 11,369 10,287
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1639330
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 135
حجم معاملات 266,726
ارزش معاملات 2.839 میلیارد
ارزش بازار 2.661 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 266,726 266,726
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 47 58
حقیقی 47 58
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 276 10,690 10,699 9,228 2
1 3,807 10,600 10,720 5,000 1
1 4,000 10,514 10,749 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65