قیمت پایانی تغییر درصد
1,105 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,117 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,105 0.00 0.00
اولین قیمت 1,111
قیمت دیروز 1,105
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 1,230 1,051
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.408 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.766 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65