قیمت پایانی تغییر درصد
898 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 907 0.00 0.00
قیمت پایانی 898 0.00 0.00
اولین قیمت 899
قیمت دیروز 898
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 804 758
بازه هفته 908 875
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.408 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.06 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 56,756 767 780 53,081 3
1 5,600 766 784 50,000 1
3 21,500 765 785 129,130 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65