قیمت پایانی تغییر درصد
755 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 748 7.00 0.93
قیمت پایانی 755 0.00 0.00
اولین قیمت 766
قیمت دیروز 755
بازه روز 779 730
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.408 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 690
حجم معاملات 9.301 میلیون
ارزش معاملات 7.027 میلیارد
ارزش بازار 2.573 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.311 میلیون 9.311 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 135 157
حقیقی 135 157
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65