قیمت پایانی تغییر درصد
752 10.00 1.31

داده ها

آخرین معامله 750 12.00 1.57
قیمت پایانی 752 10.00 1.31
اولین قیمت 750
قیمت دیروز 762
بازه روز 784 740
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.408 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 752
حجم معاملات 9.954 میلیون
ارزش معاملات 7.486 میلیارد
ارزش بازار 2.563 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.954 میلیون 9.927 میلیون
حقوقی 0 27,386
تعداد خرید فروش
مجموع 261 106
حقیقی 261 105
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 20.594 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65