قیمت پایانی تغییر درصد
775 8.00 1.02

داده ها

آخرین معامله 771 12.00 1.53
قیمت پایانی 775 8.00 1.02
اولین قیمت 780
قیمت دیروز 783
بازه روز 785 760
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.408 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 417
حجم معاملات 3.739 میلیون
ارزش معاملات 2.897 میلیارد
ارزش بازار 2.641 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.892 میلیون 3.852 میلیون
حقوقی 0 40,000
تعداد خرید فروش
مجموع 129 179
حقیقی 129 178
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 31 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65