قیمت پایانی تغییر درصد
782 1.00 0.13

داده ها

آخرین معامله 779 4.00 0.51
قیمت پایانی 782 1.00 0.13
اولین قیمت 789
قیمت دیروز 783
بازه روز 799 771
قیمت مجاز 822 744
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -139196
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 603,865

معاملات

تعداد معاملات 326
حجم معاملات 3.596 میلیون
ارزش معاملات 2.811 میلیارد
ارزش بازار 501.807 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.596 میلیون 3.562 میلیون
حقوقی 0 34,000
تعداد خرید فروش
مجموع 107 73
حقیقی 107 72
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 26.588 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 776 780 32,394 2
1 15,513 775 785 2,000 1
2 56,006 773 786 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65