قیمت پایانی تغییر درصد
2,112 9.00 0.42

داده ها

آخرین معامله 2,079 42.00 1.98
قیمت پایانی 2,112 9.00 0.42
اولین قیمت 2,149
قیمت دیروز 2,121
بازه روز 2,182 2,051
قیمت مجاز 1,183 1,071
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -375936
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 445,633

معاملات

تعداد معاملات 909
حجم معاملات 7.142 میلیون
ارزش معاملات 15.081 میلیارد
ارزش بازار 1.355 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.142 میلیون 7.142 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 332 233
حقیقی 332 233
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 2,071 2,085 10,072 1
2 10,500 2,065 2,090 111,832 3
1 1,000 2,060 2,099 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65