قیمت پایانی تغییر درصد
2,835 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,826 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,835 0.00 0.00
اولین قیمت 2,849
قیمت دیروز 2,835
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,941 2,661
بازه هفته 2,930 2,755
بازه سال - -
P/E -504630
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 256,679

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.819 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 2,826 2,840 46,320 3
2 26,000 2,825 2,850 18,555 4
2 13,000 2,824 2,860 53,142 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65