قیمت پایانی تغییر درصد
1,258 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,254 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,258 0.00 0.00
اولین قیمت 1,281
قیمت دیروز 1,258
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,320 1,196
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -223924
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 382,848

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 807.255 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,254 50,763 2
0 0 0 1,298 30,000 2
0 0 0 1,300 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65