قیمت پایانی تغییر درصد
1,950 12.00 0.62

داده ها

آخرین معامله 1,881 57.00 2.94
قیمت پایانی 1,950 12.00 0.62
اولین قیمت 2,034
قیمت دیروز 1,938
بازه روز 2,034 1,852
قیمت مجاز 1,183 1,071
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -347100
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 445,633

معاملات

تعداد معاملات 2,291
حجم معاملات 22.826 میلیون
ارزش معاملات 44.502 میلیارد
ارزش بازار 1.251 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 22.826 میلیون 22.726 میلیون
حقوقی 0 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 759 335
حقیقی 759 334
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 195 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,500 1,890 1,891 30,000 1
1 50,000 1,889 1,900 15,000 1
2 8,801 1,880 1,906 30,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65