قیمت پایانی تغییر درصد
1,162 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,156 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,162 0.00 0.00
اولین قیمت 1,187
قیمت دیروز 1,162
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,183 1,071
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -206836
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 445,633

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 745.652 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,152 1,168 3,000 1
1 30,000 1,151 1,170 66,500 4
1 10,000 1,144 1,172 12,447 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65