قیمت پایانی تغییر درصد
782 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 780 0.00 0.00
قیمت پایانی 782 0.00 0.00
اولین قیمت 785
قیمت دیروز 782
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 791 717
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -139196
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 575,374

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 501.807 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,000 780 785 5,300 2
1 1,500 779 786 3,689 1
2 57,350 777 790 26,425 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65