قیمت پایانی تغییر درصد
2,417 99.00 4.27

داده ها

آخرین معامله 2,417 99.00 4.27
قیمت پایانی 2,417 99.00 4.27
اولین قیمت 2,430
قیمت دیروز 2,318
بازه روز 2,433 2,350
قیمت مجاز 2,433 2,203
بازه هفته 2,380 2,101
بازه سال - -
P/E -430226
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 256,679

معاملات

تعداد معاملات 1,409
حجم معاملات 10.62 میلیون
ارزش معاملات 25.671 میلیارد
ارزش بازار 1.551 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.616 میلیون 10.37 میلیون
حقوقی 4,199 250,000
تعداد خرید فروش
مجموع 458 414
حقیقی 457 412
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 594.101 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,402 2,419 6,200 1
1 50,000 2,396 2,423 1,000 2
3 76,500 2,392 2,424 185,355 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65