قیمت پایانی تغییر درصد
2,330 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,330 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,330 0.00 0.00
اولین قیمت 2,330
قیمت دیروز 2,330
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,574 2,330
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -414740
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 256,679

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.495 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 2,330 2,330 1.917 میلیون 154
0 0 0 2,331 22,985 3
0 0 0 2,340 4,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65