قیمت پایانی تغییر درصد
10,228 202.00 1.94

داده ها

آخرین معامله 9,909 521.00 5.00
قیمت پایانی 10,228 202.00 1.94
اولین قیمت 9,909
قیمت دیروز 10,430
بازه روز 9,909 9,909
قیمت مجاز 10,951 9,909
بازه هفته 9,915 9,915
بازه سال - -
P/E 900064
تعداد سهام 1.18 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 472,000

معاملات

تعداد معاملات 36
حجم معاملات 183,408
ارزش معاملات 1.817 میلیارد
ارزش بازار 12.069 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 183,408 183,408
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 32 3
حقیقی 32 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 5,863 9,909 141,570 22
0 0 0 9,915 1,148 1
0 0 0 9,950 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65