داده ها

آخرین معامله 2,943 6.00 0.20
قیمت پایانی 2,928 9.00 0.31
اولین قیمت 2,942
قیمت دیروز 2,937
بازه روز 3,082 2,791
قیمت مجاز 2,758 2,496
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 257664
تعداد سهام 1.18 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 472,000

معاملات

تعداد معاملات 29
حجم معاملات 77,550
ارزش معاملات 223.684 میلیون
ارزش بازار 3.455 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 77,550 77,550
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 15 17
حقیقی 15 17
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 2,803 3,082 54,594 4
1 1,871 2,796 3,083 110 1
1 7,150 2,792 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65