داده ها

آخرین معامله 2,351 123.00 4.97
قیمت پایانی 2,473 1.00 0.04
اولین قیمت 2,351
قیمت دیروز 2,474
بازه روز 2,351 2,351
قیمت مجاز 2,758 2,496
بازه هفته 2,436 2,371
بازه سال - -
P/E 217624
تعداد سهام 1.18 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 472,000

معاملات

تعداد معاملات 10
حجم معاملات 4,577
ارزش معاملات 10.761 میلیون
ارزش بازار 2.918 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4,577 4,577
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 4
حقیقی 5 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,400 8,500 1
0 0 0 2,414 1,000 1
0 0 0 2,415 983 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65