داده ها

آخرین معامله 2,496 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,627 0.00 0.00
اولین قیمت 2,496
قیمت دیروز 2,627
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,758 2,496
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 231176
تعداد سهام 1.18 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 472,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,496 451,957 18
0 0 0 2,750 62,187 1
0 0 0 2,758 96,896 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65