قیمت پایانی تغییر درصد
3,403 54.00 1.61

داده ها

آخرین معامله 3,516 167.00 4.99
قیمت پایانی 3,403 54.00 1.61
اولین قیمت 3,516
قیمت دیروز 3,349
بازه روز 3,516 3,516
قیمت مجاز 2,758 2,496
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 299464
تعداد سهام 1.18 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 472,000

معاملات

تعداد معاملات 17
حجم معاملات 151,894
ارزش معاملات 534.059 میلیون
ارزش بازار 4.016 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 151,894 151,894
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 11
حقیقی 7 11
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 89,072 3,516 5,500 4,000 1
1 5,934 3,350 6,380 6,000 1
1 6,236 3,318 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65