داده ها

آخرین معامله 1,660 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,747 0.00 0.00
اولین قیمت 1,660
قیمت دیروز 1,747
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,836 1,662
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 153736
تعداد سهام 1.18 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 472,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.061 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,660 470,616 7
0 0 0 1,668 349,701 6
0 0 0 1,789 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65