داده ها

آخرین معامله 1,510 79.00 4.97
قیمت پایانی 1,589 0.00 0.00
اولین قیمت 1,510
قیمت دیروز 1,589
بازه روز 1,510 1,510
قیمت مجاز 1,668 1,510
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 139832
تعداد سهام 1.18 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 472,000

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 700
ارزش معاملات 1.057 میلیون
ارزش بازار 1.875 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 700 700
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,510 289,300 6
0 0 0 1,544 3,900 1
0 0 0 1,559 4,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65