داده ها

آخرین معامله 2,643 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,779 0.00 0.00
اولین قیمت 2,643
قیمت دیروز 2,779
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,917 2,641
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 244552
تعداد سهام 1.18 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 472,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.279 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,643 2,161 1
0 0 0 2,763 47,000 2
0 0 0 2,858 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65