قیمت پایانی تغییر درصد
10,102 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,120 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,102 0.00 0.00
اولین قیمت 10,202
قیمت دیروز 10,102
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,607 9,597
بازه هفته 9,400 8,513
بازه سال - -
P/E 888976
تعداد سهام 1.18 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.92 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 10,000 10,298 7,670 2
1 199 9,952 10,302 1,000 1
1 999 9,919 10,303 817 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/12)

65