قیمت پایانی تغییر درصد
2,164 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,161 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,164 0.00 0.00
اولین قیمت 2,162
قیمت دیروز 2,164
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,272 2,056
بازه هفته 2,440 2,278
بازه سال - -
P/E -136332
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.742 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,464 2,161 1.087 میلیون 12
0 0 0 2,182 33,637 2
0 0 0 2,183 11,400 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65