قیمت پایانی تغییر درصد
718 11.00 1.51

داده ها

آخرین معامله 722 7.00 0.96
قیمت پایانی 718 11.00 1.51
اولین قیمت 729
قیمت دیروز 729
بازه روز 730 711
قیمت مجاز 765 693
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -45234
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 263
حجم معاملات 3.567 میلیون
ارزش معاملات 2.563 میلیارد
ارزش بازار 1.905 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.567 میلیون 3.517 میلیون
حقوقی 0 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 108 63
حقیقی 108 62
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 35.9 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 23,000 713 725 3,300 1
5 108,850 711 729 15,000 1
2 70,000 710 730 231,334 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65