قیمت پایانی تغییر درصد
1,731 13.00 0.75

داده ها

آخرین معامله 1,716 28.00 1.61
قیمت پایانی 1,731 13.00 0.75
اولین قیمت 1,769
قیمت دیروز 1,744
بازه روز 1,790 1,684
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -109053
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,137
حجم معاملات 11.309 میلیون
ارزش معاملات 19.578 میلیارد
ارزش بازار 4.593 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.309 میلیون 11.309 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 401 276
حقیقی 401 276
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 26,215 1,715 1,720 58,547 2
1 24,000 1,714 1,725 5,000 1
3 194,860 1,710 1,730 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65