قیمت پایانی تغییر درصد
789 7.00 0.90

داده ها

آخرین معامله 800 18.00 2.30
قیمت پایانی 789 7.00 0.90
اولین قیمت 799
قیمت دیروز 782
بازه روز 812 770
قیمت مجاز 829 751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -49707
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 266
حجم معاملات 4.034 میلیون
ارزش معاملات 3.184 میلیارد
ارزش بازار 2.094 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.353 میلیون 3.634 میلیون
حقوقی 680,127 400,000
تعداد خرید فروش
مجموع 97 71
حقیقی 96 70
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 221.02 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 776 800 4,756 2
4 356,780 775 801 50,000 1
1 30,000 774 802 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65