قیمت پایانی تغییر درصد
2,000 79.00 3.80

داده ها

آخرین معامله 2,001 78.00 3.75
قیمت پایانی 2,000 79.00 3.80
اولین قیمت 2,140
قیمت دیروز 2,079
بازه روز 2,140 1,976
قیمت مجاز 2,182 1,976
بازه هفته 2,048 1,989
بازه سال - -
P/E -126000
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 912
حجم معاملات 6.841 میلیون
ارزش معاملات 13.68 میلیارد
ارزش بازار 5.307 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.841 میلیون 6.841 میلیون
حقوقی 1,000,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 414 176
حقیقی 413 176
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,833 1,999 2,015 1,000 1
1 600 1,992 2,020 180,000 2
2 5,450 1,991 2,023 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65