قیمت پایانی تغییر درصد
991 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 982 0.00 0.00
قیمت پایانی 991 0.00 0.00
اولین قیمت 1,011
قیمت دیروز 991
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,040 942
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -62433
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.63 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 236,700 720 982 410,000 9
0 0 0 983 50,000 1
0 0 0 995 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65