قیمت پایانی تغییر درصد
1,517 14.00 0.93

داده ها

آخرین معامله 1,480 23.00 1.53
قیمت پایانی 1,517 14.00 0.93
اولین قیمت 1,560
قیمت دیروز 1,503
بازه روز 1,569 1,463
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -95571
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,366
حجم معاملات 17.969 میلیون
ارزش معاملات 27.259 میلیارد
ارزش بازار 4.025 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 15.759 میلیون 17.669 میلیون
حقوقی 2.21 میلیون 300,000
تعداد خرید فروش
مجموع 365 331
حقیقی 361 330
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.897 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,475 1,480 45,525 1
2 51,000 1,470 1,488 500 1
1 4,000 1,468 1,494 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65