قیمت پایانی تغییر درصد
1,248 34.00 2.65

داده ها

آخرین معامله 1,255 27.00 2.11
قیمت پایانی 1,248 34.00 2.65
اولین قیمت 1,271
قیمت دیروز 1,282
بازه روز 1,289 1,218
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -78624
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 400
حجم معاملات 5.021 میلیون
ارزش معاملات 6.268 میلیارد
ارزش بازار 3.312 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.837 میلیون 5.021 میلیون
حقوقی 183,762 0
تعداد خرید فروش
مجموع 116 140
حقیقی 113 140
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 229.335 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 45,000 1,233 1,255 8,108 1
1 33,000 1,232 1,257 5,192 1
1 10,000 1,231 1,258 11,351 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65