قیمت پایانی تغییر درصد
905 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 910 0.00 0.00
قیمت پایانی 905 0.00 0.00
اولین قیمت 932
قیمت دیروز 905
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -57015
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.401 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 25,451 895 895 5,000 1
1 2,000 890 910 10,000 1
1 5,383 889 918 14,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65