قیمت پایانی تغییر درصد
1,857 72.00 3.73

داده ها

آخرین معامله 1,879 50.00 2.59
قیمت پایانی 1,857 72.00 3.73
اولین قیمت 1,901
قیمت دیروز 1,929
بازه روز 1,902 1,833
قیمت مجاز 2,025 1,833
بازه هفته 1,953 1,871
بازه سال - -
P/E 440109
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 972
حجم معاملات 14.454 میلیون
ارزش معاملات 26.841 میلیارد
ارزش بازار 18.57 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.26 میلیون 12.208 میلیون
حقوقی 3.194 میلیون 2.246 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 311 211
حقیقی 307 206
حقوقی 4 5
تغییر حقوقی به حقیقی 1.761 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,865 1,879 49,581 2
1 8,220 1,860 1,880 100,000 1
1 26,844 1,854 1,885 5,405 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65