قیمت پایانی تغییر درصد
2,031 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,015 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,031 0.00 0.00
اولین قیمت 2,040
قیمت دیروز 2,031
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,136 1,934
بازه هفته 2,135 1,880
بازه سال - -
P/E 481347
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.31 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,500 2,020 2,020 2,000 1
2 51,803 2,013 2,042 24,697 2
4 46,199 2,011 2,043 5,024 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65