قیمت پایانی تغییر درصد
0 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 0 0.00 0.00
قیمت پایانی 0 0.00 0.00
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 0
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,999 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 10,000
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 0
حجم خرید فروش
حقیقی 10 0
حقوقی 0 10
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 0
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی ()

65