قیمت پایانی تغییر درصد
1,042 13.00 1.23

داده ها

آخرین معامله 1,040 15.00 1.42
قیمت پایانی 1,042 13.00 1.23
اولین قیمت 1,075
قیمت دیروز 1,055
بازه روز 1,075 1,012
قیمت مجاز 870 788
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 41680
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 447
حجم معاملات 4.612 میلیون
ارزش معاملات 4.808 میلیارد
ارزش بازار 1.563 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.612 میلیون 4.612 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 92 124
حقیقی 92 124
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,311 1,025 1,045 22,000 1
2 4,400 1,024 1,048 196,000 4
2 21,100 1,023 1,050 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65