قیمت پایانی تغییر درصد
960 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 960 0.00 0.00
قیمت پایانی 960 0.00 0.00
اولین قیمت 970
قیمت دیروز 960
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,008 912
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 38400
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.44 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,010 1,000 1
0 0 0 1,019 16,000 1
0 0 0 1,020 10,160 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65