قیمت پایانی تغییر درصد
2,146 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,146 0.00 0.00
اولین قیمت 2,149
قیمت دیروز 2,146
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,150 1,946
بازه هفته 2,280 2,102
بازه سال - -
P/E 85840
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.219 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 470 2,148 2,246 6,773 1
2 9,189 2,145 2,258 500 1
2 20,470 2,144 2,290 45,259 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65