قیمت پایانی تغییر درصد
901 13.00 1.42

داده ها

آخرین معامله 900 14.00 1.53
قیمت پایانی 901 13.00 1.42
اولین قیمت 910
قیمت دیروز 914
بازه روز 910 894
قیمت مجاز 870 788
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 36040
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 103
حجم معاملات 1.167 میلیون
ارزش معاملات 1.052 میلیارد
ارزش بازار 1.352 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.217 میلیون 1.217 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 25 32
حقیقی 25 32
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 898 900 30,370 2
1 20,000 897 903 5,000 1
4 45,000 896 904 15,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65