قیمت پایانی تغییر درصد
811 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 808 0.00 0.00
قیمت پایانی 811 0.00 0.00
اولین قیمت 820
قیمت دیروز 811
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 870 788
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 32440
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.217 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 73,200 808 810 1,416 1
2 20,379 805 813 15,000 1
4 47,023 804 814 26,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65