قیمت پایانی تغییر درصد
1,301 20.00 1.56

داده ها

آخرین معامله 1,321 40.00 3.12
قیمت پایانی 1,301 20.00 1.56
اولین قیمت 1,270
قیمت دیروز 1,281
بازه روز 1,325 1,270
قیمت مجاز 870 788
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 52040
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 159
حجم معاملات 1.419 میلیون
ارزش معاملات 1.846 میلیارد
ارزش بازار 1.952 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.419 میلیون 1.419 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 51 68
حقیقی 51 68
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 32,270 1,283 1,310 50,000 1
1 10,000 1,280 1,320 10,000 1
1 15,000 1,271 1,321 27,722 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65