قیمت پایانی تغییر درصد
807 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 821 0.00 0.00
قیمت پایانی 807 0.00 0.00
اولین قیمت 815
قیمت دیروز 807
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 843 763
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 32280
تعداد سهام 802.922 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 647.958 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 795 828 7,000 1
1 37,610 794 830 1,500 1
1 30,000 792 831 46,053 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65