قیمت پایانی تغییر درصد
7,791 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,991 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,791 0.00 0.00
اولین قیمت 7,503
قیمت دیروز 7,791
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,180 7,402
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 623.28 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50 7,317 8,000 2,000 1
0 0 0 8,230 3,000 1
0 0 0 8,262 130 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65