قیمت پایانی تغییر درصد
44,926 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 44,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 44,926 0.00 0.00
اولین قیمت 45,970
قیمت دیروز 44,926
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 47,908 43,346
بازه هفته 46,990 41,010
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.594 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 44,211 44,900 1,000 1
1 1,500 44,210 44,990 130 1
1 1,160 44,005 45,000 225 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65