قیمت پایانی تغییر درصد
15,775 751.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 15,775 751.00 5.00
قیمت پایانی 15,775 751.00 5.00
اولین قیمت 15,775
قیمت دیروز 15,024
بازه روز 15,775 15,775
قیمت مجاز 7,906 7,154
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 60
حجم معاملات 128,916
ارزش معاملات 2.034 میلیارد
ارزش بازار 1.262 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 128,916 128,916
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 22 38
حقیقی 22 38
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
49 279,211 15,775 0 0 0
1 3,000 15,024 0 0 0
2 81 14,273 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65