قیمت پایانی تغییر درصد
9,455 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,455 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,455 0.00 0.00
اولین قیمت 9,455
قیمت دیروز 9,455
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,906 7,154
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 756.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,433 9,182 9,455 5,350 1
1 2,000 8,700 9,465 2,455 2
1 50,000 8,567 9,467 36,716 8

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65