قیمت پایانی تغییر درصد
43,317 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 43,855 0.00 0.00
قیمت پایانی 43,317 0.00 0.00
اولین قیمت 42,900
قیمت دیروز 43,317
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 44,583 40,337
بازه هفته 44,000 39,601
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.465 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 160 43,850 43,900 1,152 1
1 1,145 43,752 43,950 1,500 1
1 1,209 43,120 43,990 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65