قیمت پایانی تغییر درصد
7,147 271.00 3.94

داده ها

آخرین معامله 7,032 156.00 2.27
قیمت پایانی 7,147 271.00 3.94
اولین قیمت 6,999
قیمت دیروز 6,876
بازه روز 7,219 6,999
قیمت مجاز 7,219 6,533
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 243
حجم معاملات 693,549
ارزش معاملات 4.957 میلیارد
ارزش بازار 571.76 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 693,549 693,549
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 92 101
حقیقی 92 101
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 566 7,023 7,100 157 1
1 3,000 7,022 7,184 2 1
1 3,000 7,009 7,193 450 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65