قیمت پایانی تغییر درصد
1,732 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,730 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,732 0.00 0.00
اولین قیمت 1,740
قیمت دیروز 1,732
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,815 1,643
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 355060
تعداد سهام 72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.647 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 124.704 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,730 1,721 1,730 286,335 12
1 5,000 1,720 1,732 306,400 11
1 5,000 1,717 1,735 300,000 10

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65