قیمت پایانی تغییر درصد
3,108 31.00 1.01

داده ها

آخرین معامله 3,091 14.00 0.45
قیمت پایانی 3,108 31.00 1.01
اولین قیمت 3,120
قیمت دیروز 3,077
بازه روز 3,143 3,081
قیمت مجاز 3,230 2,924
بازه هفته 3,197 2,997
بازه سال - -
P/E 637140
تعداد سهام 72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.23 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,276
حجم معاملات 16.757 میلیون
ارزش معاملات 52.087 میلیارد
ارزش بازار 223.776 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.565 میلیون 15.784 میلیون
حقوقی 9.192 میلیون 972,238
تعداد خرید فروش
مجموع 507 266
حقیقی 448 263
حقوقی 59 3
تغییر حقوقی به حقیقی 25.546 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,566 3,090 3,100 129,636 4
1 5,000 3,088 3,105 2,000 2
1 967 3,087 3,109 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65