قیمت پایانی تغییر درصد
1,749 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,755 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,749 0.00 0.00
اولین قیمت 1,709
قیمت دیروز 1,749
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,815 1,643
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 358545
تعداد سهام 72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.647 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 125.928 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 104,000 1,750 1,768 2,580 2
1 100,000 1,749 1,769 17,000 3
1 100,000 1,748 1,770 101,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65