قیمت پایانی تغییر درصد
1,313 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,304 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,313 0.00 0.00
اولین قیمت 1,319
قیمت دیروز 1,313
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,114 1,008
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 269165
تعداد سهام 72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 7.407 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 94.536 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 214,226 1,301 1,301 200,000 2
2 1,900 1,300 1,310 100,000 1
1 17,542 1,299 1,313 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65