قیمت پایانی تغییر درصد
3,002 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,020 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,002 0.00 0.00
اولین قیمت 2,951
قیمت دیروز 3,002
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,143 2,845
بازه هفته 3,050 2,913
بازه سال - -
P/E 615410
تعداد سهام 72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.327 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 216.144 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 130,000 2,995 3,020 5,000 1
1 100,000 2,994 3,050 70,653 3
1 40,987 2,991 3,051 125,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65