قیمت پایانی تغییر درصد
2,149 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,167 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,149 0.00 0.00
اولین قیمت 2,167
قیمت دیروز 2,149
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,256 2,042
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 440545
تعداد سهام 72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.051 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 154.728 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,134 2,180 530,000 6
1 10,000 2,133 2,181 110,800 3
1 38,000 2,131 2,199 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65