قیمت پایانی تغییر درصد
1,571 76.00 4.61

داده ها

آخرین معامله 1,585 62.00 3.76
قیمت پایانی 1,571 76.00 4.61
اولین قیمت 1,566
قیمت دیروز 1,647
بازه روز 1,620 1,565
قیمت مجاز 1,729 1,565
بازه هفته 1,648 1,513
بازه سال - -
P/E 1571
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,859
حجم معاملات 63.324 میلیون
ارزش معاملات 99.486 میلیارد
ارزش بازار 8.687 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 62.432 میلیون 61.432 میلیون
حقوقی 1,000,000 2 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 986 366
حقیقی 985 364
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.571 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,572 1,580 35,899 1
4 28,537 1,570 1,585 28,712 8
1 7,368 1,569 1,586 73,650 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65