قیمت پایانی تغییر درصد
1,288 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,290 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,288 0.00 0.00
اولین قیمت 1,300
قیمت دیروز 1,288
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,170 1,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1288
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.123 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,290 1,295 7,500 1
1 3,000 1,275 1,307 100,000 1
1 3,000 1,271 1,308 2.06 میلیون 22

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65