قیمت پایانی تغییر درصد
1,082 20.00 1.88

داده ها

آخرین معامله 1,076 14.00 1.32
قیمت پایانی 1,082 20.00 1.88
اولین قیمت 1,115
قیمت دیروز 1,062
بازه روز 1,115 1,043
قیمت مجاز 1,170 1,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1082
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 4,181
حجم معاملات 107.976 میلیون
ارزش معاملات 116.796 میلیارد
ارزش بازار 5.983 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 105.769 میلیون 107.909 میلیون
حقوقی 2.215 میلیون 74,528
تعداد خرید فروش
مجموع 1,117 879
حقیقی 1,114 878
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.315 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 89,156 1,076 1,077 100,000 1
4 400,000 1,075 1,079 30,000 1
1 10,000 1,073 1,080 584,609 8

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65