قیمت پایانی تغییر درصد
1,315 12.00 0.92

داده ها

آخرین معامله 1,317 14.00 1.07
قیمت پایانی 1,315 12.00 0.92
اولین قیمت 1,320
قیمت دیروز 1,303
بازه روز 1,325 1,300
قیمت مجاز 1,368 1,238
بازه هفته 1,347 1,190
بازه سال - -
P/E 1315
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 249
حجم معاملات 4.405 میلیون
ارزش معاملات 5.794 میلیارد
ارزش بازار 7.272 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.567 میلیون 4.567 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 101 84
حقیقی 101 84
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 31,285 1,301 1,314 3,000 1
4 83,426 1,300 1,315 218,369 4
3 16,606 1,297 1,317 107,487 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65