قیمت پایانی تغییر درصد
13,010 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,010 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,010 0.00 0.00
اولین قیمت 12,800
قیمت دیروز 13,010
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,417 12,141
بازه هفته 13,500 11,535
بازه سال - -
P/E 468360
تعداد سهام 1.09 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 436,118

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.185 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 76,011 13,010 13,035 307 1
1 1,000 13,002 13,060 2,400 1
1 189 12,980 13,064 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65