قیمت پایانی تغییر درصد
2,974 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,938 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,974 0.00 0.00
اولین قیمت 3,010
قیمت دیروز 2,974
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,122 2,826
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 107064
تعداد سهام 1.09 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 436,118

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.243 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,938 445,232 13
0 0 0 3,000 28,000 3
0 0 0 3,070 60,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65