قیمت پایانی تغییر درصد
6,293 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,157 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,293 0.00 0.00
اولین قیمت 6,302
قیمت دیروز 6,293
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,805 6,157
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 226548
تعداد سهام 1.09 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 436,118

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.861 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,157 957,757 18
0 0 0 6,300 2,000 1
0 0 0 6,390 12,000 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65