قیمت پایانی تغییر درصد
2,701 12.00 0.44

داده ها

آخرین معامله 2,696 17.00 0.63
قیمت پایانی 2,701 12.00 0.44
اولین قیمت 2,732
قیمت دیروز 2,713
بازه روز 2,738 2,676
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 5,067
حجم معاملات 33.607 میلیون
ارزش معاملات 90.778 میلیارد
ارزش بازار 18.907 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12.454 میلیون 20.61 میلیون
حقوقی 21.153 میلیون 12.997 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 631 3,190
حقیقی 619 3,174
حقوقی 12 16
تغییر حقوقی به حقیقی 22.028 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 34,000 2,691 2,704 22,000 1
14 310,602 2,690 2,705 64,298 2
1 25,000 2,688 2,706 2,097 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65