قیمت پایانی تغییر درصد
1,335 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,325 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,335 0.00 0.00
اولین قیمت 1,339
قیمت دیروز 1,335
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,422 1,288
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 339090
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.345 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,302 1,323 1,000 1
1 17,000 1,301 1,324 25,000 2
1 632 1,300 1,327 36,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65