قیمت پایانی تغییر درصد
2,237 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,240 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,237 0.00 0.00
اولین قیمت 2,201
قیمت دیروز 2,237
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,399 2,171
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 568198
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.659 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 29,000 2,237 2,249 10,000 1
1 40,000 2,235 2,250 30,000 1
4 391,787 2,230 2,268 13,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65