قیمت پایانی تغییر درصد
5,307 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,202 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,307 0.00 0.00
اولین قیمت 5,498
قیمت دیروز 5,307
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,586 5,054
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1347978
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.933 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 37.149 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,580 5,202 5,296 11,308 1
2 11,000 5,200 5,374 10,000 1
1 920 5,174 5,397 1,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65