قیمت پایانی تغییر درصد
2,203 2.00 0.09

داده ها

آخرین معامله 2,212 11.00 0.50
قیمت پایانی 2,203 2.00 0.09
اولین قیمت 2,211
قیمت دیروز 2,201
بازه روز 2,260 2,211
قیمت مجاز 2,200 1,992
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 559562
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 57
حجم معاملات 413,009
ارزش معاملات 915.283 میلیون
ارزش بازار 15.421 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 324,682 413,009
حقوقی 88,327 0
تعداد خرید فروش
مجموع 18 32
حقیقی 17 32
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 194.584 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,212 2,237 1,000 1
1 7,673 2,211 2,238 1,000 1
1 700 2,210 2,239 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65