قیمت پایانی تغییر درصد
5,816 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,770 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,816 0.00 0.00
اولین قیمت 5,949
قیمت دیروز 5,816
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,148 5,564
بازه هفته 6,150 5,665
بازه سال - -
P/E 1477264
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.645 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 40.712 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 110,552 5,702 5,702 23,008 1
2 50,349 5,700 5,770 34,019 1
1 183 5,695 5,780 70,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65