قیمت پایانی تغییر درصد
2,323 75.00 3.34

داده ها

آخرین معامله 2,360 112.00 4.98
قیمت پایانی 2,323 75.00 3.34
اولین قیمت 2,268
قیمت دیروز 2,248
بازه روز 2,360 2,250
قیمت مجاز 2,360 2,136
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 590042
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 196
حجم معاملات 2.31 میلیون
ارزش معاملات 5.403 میلیارد
ارزش بازار 16.261 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.31 میلیون 1.945 میلیون
حقوقی 0 365,324
تعداد خرید فروش
مجموع 33 102
حقیقی 33 100
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 848.648 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
21 609,065 2,360 2,394 900 2
1 13,000 2,359 2,400 3,945 2
1 27,950 2,351 2,403 9,131 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65