قیمت پایانی تغییر درصد
26,007 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 25,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,007 0.00 0.00
اولین قیمت 25,000
قیمت دیروز 26,007
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,255 24,661
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8192205
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 24,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.56 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,600 25,000 26,000 200 1
1 403 24,661 26,097 1,700 1
0 0 0 26,344 1,523 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65