قیمت پایانی تغییر درصد
21,778 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 21,779 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,778 0.00 0.00
اولین قیمت 21,770
قیمت دیروز 21,778
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,753 7,921
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6860070
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 62,972

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.307 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,456 21,779 0 0 0
1 112 19,904 0 0 0
1 1,000 19,900 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65