قیمت پایانی تغییر درصد
30,672 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 30,346 0.00 0.00
قیمت پایانی 30,672 0.00 0.00
اولین قیمت 31,950
قیمت دیروز 30,672
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 33,540 30,346
بازه هفته 34,495 34,390
بازه سال - -
P/E 9661680
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 24,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.84 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,388 27,000 30,346 55,742 19
0 0 0 30,997 388 1
0 0 0 31,650 3,700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65