قیمت پایانی تغییر درصد
8,570 286.00 3.23

داده ها

آخرین معامله 8,417 439.00 4.96
قیمت پایانی 8,570 286.00 3.23
اولین قیمت 8,928
قیمت دیروز 8,856
بازه روز 9,183 8,415
قیمت مجاز 8,753 7,921
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2699550
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 62,972

معاملات

تعداد معاملات 9
حجم معاملات 6,699
ارزش معاملات 57.413 میلیون
ارزش بازار 514.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6,699 6,699
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 7
حقیقی 6 7
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 8,444 9,000 384 1
1 57 8,417 9,288 1,000 1
2 1,003 8,416 17,712 31,000 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65