قیمت پایانی تغییر درصد
7,997 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,601 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,997 0.00 0.00
اولین قیمت 7,601
قیمت دیروز 7,997
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,396 7,598
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2519055
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 62,508

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 479.82 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 14,638 7,607 8,106 15,000 1
1 15,000 7,511 8,152 4,000 1
2 30,000 7,500 8,384 13,975 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65