قیمت پایانی تغییر درصد
5,437 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,676 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,437 0.00 0.00
اولین قیمت 5,676
قیمت دیروز 5,437
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,617 5,083
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1712655
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 73,303

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 326.22 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 287,940 5,676 6,700 5,535 1
1 50,000 5,637 6,767 15,100 2
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65