قیمت پایانی تغییر درصد
29,236 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 29,368 0.00 0.00
قیمت پایانی 29,236 0.00 0.00
اولین قیمت 29,300
قیمت دیروز 29,236
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 29,368 26,572
بازه هفته 29,368 25,007
بازه سال - -
P/E 9209340
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 24,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.754 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 22,576 29,368 32,137 1,091 1
1 50 28,752 32,880 100 1
1 176 28,368 34,136 53 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65