قیمت پایانی تغییر درصد
7,624 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,558 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,624 0.00 0.00
اولین قیمت 7,752
قیمت دیروز 7,624
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,964 7,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6602384
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.287 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 381.2 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,426 7,558 7,580 3,000 1
1 4,267 7,549 7,585 150 1
1 448 7,530 7,598 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65