قیمت پایانی تغییر درصد
5,010 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,010 0.00 0.00
اولین قیمت 4,872
قیمت دیروز 5,010
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,153 4,663
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4338660
تعداد سهام 91.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.028 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 458.415 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,747 4,950 5,000 8,629 2
2 62,400 4,940 5,009 400 1
1 7,000 4,935 5,010 14,684 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65