قیمت پایانی تغییر درصد
8,962 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,037 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,962 0.00 0.00
اولین قیمت 8,748
قیمت دیروز 8,962
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,410 8,514
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7761092
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.126 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 448.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 8,721 9,099 5,000 1
1 5,721 8,700 9,100 105 1
1 200 8,300 9,140 54,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65