قیمت پایانی تغییر درصد
5,687 269.00 4.96

داده ها

آخرین معامله 5,688 270.00 4.98
قیمت پایانی 5,687 269.00 4.96
اولین قیمت 5,425
قیمت دیروز 5,418
بازه روز 5,688 5,425
قیمت مجاز 5,128 4,640
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4924942
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.929 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 4,380
حجم معاملات 134.06 میلیون
ارزش معاملات 762.351 میلیارد
ارزش بازار 284.35 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 72.194 میلیون 11.53 میلیون
حقوقی 61.867 میلیون 122.53 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,012 210
حقیقی 973 190
حقوقی 39 20
تغییر حقوقی به حقیقی 344.993 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
165 10.987 میلیون 5,688 5,700 10,000 1
1 1,751 5,686 5,780 2,000 1
1 5,000 5,682 5,880 355 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65